Rapport om sjøulykke - fall over bord fra brønnbåten Øysund 16. november 2017

Download Last ned rapport

Beskrivelse

16. november 2017 fikk Hovedredningssentralen melding om en person som hadde falt overbord fra en brønnbåt sør for Haugesund.

Undersøkelsen har vist at rederiet og skipsledelsen ikke hadde iverksatt tiltak for å redusere risikoen ved ferdsel på hoveddekket i grov sjø.

Statens havarikommisjon for transport fremmer totalt to sikkerhetstilrådinger til rederiet som følge av denne undersøkelsen.

Ulykken skjedde da fartøyets lettmatros gikk akterover på dekk. Lettmatrosen falt mest sannsynlig over bord som følge av at en bølge slo innover dekk. Vedkommende ble funnet og reddet opp av mannskapet i fartøyets MOB-båt, og deretter fraktet til Haukeland sykehus med helikopter. Vedkommende ble erklært omkommet på sykehuset neste dag.

Stormbroa på Øysund oppfylte ikke kravene i Lastelinjekonvensjonen, og mannskapet opplevde den ikke som trygg i dårlig vær. Sjøfartsdirektoratet har opplyst at de er i ferd med å utarbeide et rundskriv om denne problemstillingen, og at de deretter vil rette større fokus på håndheving av den aktuelle bestemmelsen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/04T

Ulykken med Øysund 16. november 2017 skjedde i forbindelse med at en av mannskapet gikk akterover dekk, og mest sannsynlig falt over bord som følge av at en bølge slo innover dekk. Undersøkelsen har vist at rederiet og skipsledelsen ikke hadde etablert dokumenterte retningslinjer eller rutiner for bruk av kommunikasjonsmidler eller personlig sikkerhetsutstyr ved opphold eller arbeid på dekk.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Sølvtrans å foreta en dokumentert risikovurdering av farene ved ferdsel på dekk og implementere prosedyrer og retningslinjer for dette om bord.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/05T

Undersøkelsen av ulykken med Øysund 16. november 2017 har vist at rederiets MOB-prosedyre ikke var tilstrekkelig implementert. Det var blant annet problemer med utløsning av generalalarmen og MOB-knappen i kartmaskinen ble ikke aktivert. MOB-båten ble kun bemannet av en person, og det var ingen radiokommunikasjon mellom MOB og bro. MOB-båten hadde ingen redskaper om bord som kunne hjelpe til med å få den forulykkede opp i båten.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Sølvtrans å revidere sine prosedyrer og sitt utstyr for MOB-situasjoner og MOB-øvelser, og gjennomføre realistiske øvelser i tråd med rederiets reviderte planer og gjeldende krav.

Sted
Sør for Haugesund
Hendelsesdato
16.11.2017
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
9652129
Fartøyets navn
Øysund
Type hendelse
Dødsulykke, Fall over bord
Type fartøy
7/8 - Spesialskip
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori