Rapport om sjøulykke - Hugin, kollisjon i Harstad 16. februar 2017

Download Last ned rapport

Beskrivelse

16. februar 2017 kolliderte en charter-RIB med fontenen Selsbanes Seil i Harstad havn. 11 personer havnet i vannet. Alle ble reddet opp av vannet, men to personer ble alvorlig skadet.

SHT har vurdert flere sentrale forhold rundt operatørselskapet, fartøyet og etableringen av Selsbanes Seil.

Et lokalt selskap hadde påtatt seg å ta med 21 turister på en sightseeingtur i farvannet rundt Harstad.

Hendelsen inntraff på vei tilbake fra turen. To RIB-er var på vei mot Harstad havneområdet da en av båtene kolliderte med en flytende fontene. 10 av 11 passasjerer og fører havnet da i sjøen ca. 150 m fra land. Alle som havnet i vannet ble reddet av den andre RIB-en før redningsmannskaper kom til skadestedet.

Undersøkelsen har vist at fartøyet var på kollisjonskurs med fontenen i sju sekunder uten at føreren oppdaget den før sammenstøtet. Fontenens synlighet, sikten fra førerposisjonen og båtførerens situasjonsforståelse medvirket til dette.

Harstad Kommune hadde ikke meldt inn fontenen til Etterretning for sjøfarende (Efs), selv om dette var ett av vilkårene i godkjenning av tiltaket. Fontenen var derfor ikke merket av i sjøkartet.

Operatørselskapet kunne ikke framlegge samsvarserklæring eller annen dokumentasjon på at fartøyene møtte gjeldende konstruksjonskrav. Sjøfartsdirektoratet førte tilsyn med selskapet etter en hendelse i 2015, men avdekket ikke dette.

Operatørens sikkerhetsstyringssystem har et forbedringspotensial, blant annet når det gjelder planlegging av rute, vedlikehold av redningsvester og oppdatering av sjøkart.

Dagens kompetansekrav fokuserer ikke på at førere av hurtiggående små passasjerfartøy har de nødvendige ferdighetene til å trygt føre fartøy i høy hastighet.

Statens havarikommisjon for transport fremmer totalt tre sikkerhetstilrådinger som følge av denne undersøkelsen.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/01T

Havarikommisjonens undersøkelse av ulykken med Hugin 16. februar 2017 har vist at operatørselskapets sikkerhetsstyringssystem var mangelfullt på enkelte områder og at rutiner ikke var tilstrekkelig implementert.

Statens havarikommisjon for transport tilrår B&B Touring å revidere sitt sikkerhetsstyringssystem med fokus på å utarbeide og implementere sikkerhetsrutiner tilpasset selskapet og deres aktiviteter.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/02T

Havarikommisjonens undersøkelse av ulykken med Hugin 16. februar 2017 har avdekket at fartøyet mest sannsynlig ikke oppfylte kravene til sikt fra førerposisjonen. Det er produsert og solgt flere Ring Powercraft RIB 1050 med CE-merking som mest sannsynlig ikke oppfyller kravet til siktlinje både i Norge og resten av Europa.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Sjøfartsdirektoratet å undersøke fartøy av typen Ring Powercraft RIB 1050, og eventuelt ta nødvendige grep ovenfor eiere og forhandlere av disse fartøyene i Norge samt iverksette varslingsrutine mot andre europeiske myndigheter.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2018/03T

Havarikommisjonens undersøkelse av ulykken med Hugin 16. februar 2017 har vist at dagens kompetansekrav ikke fokuserer på at førere av hurtiggående små passasjerfartøy har de nødvendige ferdighetene til å trygt føre fartøy i høy hastighet. 

Statens havarikommisjon for transport tilrår Sjøfartsdirektoratet å innføre særskilte kompetansekrav for å føre hurtiggående fartøy med inntil 12 passasjerer.

Sted
Harstad havn
Hendelsesdato
16.02.2017
Ulykkeskategori
Kontaktskade
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
RIB-Hugin
Type hendelse
Kontaktskade med kai, bro eller liknende, Passasjerulykke
Type fartøy
9 - Diverse
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori