Rapport om sjøulykke - M/S Ytterøy arbeidsulykke på kaia i Levanger 30. april 2017

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Om formiddagen den 30.april lå ferga Ytterøy fortøyd ved kai i Levanger i påvente av vaktskifte. En matros holdt på å spyle vinduene til passasjersalongen da han skrittet bakover og snublet i en lav kaifrontlist på kaikanten. Han falt baklengs ned fra kaia og hodet traff en steinfylling ca. tre meter under kaia. Matrosen omkom neste dag som en følge av skadene han pådro seg i fallet. I etterkant av ulykken har det blitt sikret med rekkverk på den delen av kaia hvor ulykken skjedde.

Matrosen var godt kjent med utformingen på kaia og det var oversiktlig og relativt god plass på kaia hvor ulykken skjedde. Kaikanten var sikret med en lav kaifrontlist, men det var ingen annen sikring mot fall. Havarikommisjonen mener likevel at det ikke uten videre var innlysende at kaia burde vært sikret med rekkverk. Slike tiltak må vurderes opp mot eventuelle andre farer eller ulemper det vil kunne tilføre andre brukere av kaia, og det vil alltid være en viss risiko for fall både med og uten rekkverk avhengig av ulike aktørers bruk av kaia. I ettertid har det blitt montert et rekkverk på kaia og Havarikommisjonen vurderer at dette tiltaket bidrar til økt sikkerhet for mannskap som opererer der.

Havarikommisjonen har vurdert relevante deler av rederiets sikkerhetsstyringssystem, kaiutforming, regelverk, ansvarsforhold og tilsyn av kaianlegget uten at det er avdekket andre særskilte forhold for bedring av sjøsikkerheten.

Havarikommisjonen fremmer derfor ingen sikkerhetstilrådninger i forbindelse med denne ulykken.

Sted
Levanger, Nord-Trøndelag
Hendelsesdato
30.04.2017
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
9724130
Fartøyets navn
Ytterøy
Type hendelse
Dødsulykke, Person-/arbeidsulykke
Type fartøy
5 - Passasjerskip-ferjer
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori