Rapport om sjøulykke - mann over bord fra fiskefartøyet Alexander ved Krokeidet 23. desember 2016

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Fiskeren ble hentet opp fra sjøen av redningspersonell etter å ha grunnstøtt i Sætevika, Bergen kommune lille julaften 2016. Fiskeren ble senere erklært omkommet. Det har ikke vært mulig for Havarikommisjonens å komme frem til en entydig forklaring på hvordan og hvorfor fiskeren falt over bord.

Den 23 desember rundt kl. 0955 forlot fiskebåten Alexander sin hjemmehavn på Lepsøy i Os kommune. Fiskeren var alene om bord og det var ingen vitner til ulykken. SHT har heller ikke gjort observasjoner eller funn som kan danne grunnlaget for en entydig beskrivelse av hva som skjedde.

Havarikommisjonen har fått opplyst at teinelenke 3 var røket av etter den 14. teina. En teine sto kilt opp i blokka på teinehaleren. I følge obduksjonsrapporten hadde fiskeren pådratt seg hodeskader i ansiktet og bakhodet, sirkulære merker rundt en ankel som etter tau, samt overfladiske skader på begge hendene. Havarikommisjonen vurderer at merkene rundt ankelen kan tyde på at han kan ha blitt dratt ut av båten med fiskebruket.

Fiskeren benyttet ikke sikkerhetsline da ulykken skjedde. Fartøyet var ikke utstyrt med elektronisk nødstopp eller automatisk varsling til nødetat ved fall over bord.

Med bakgrunn i tidligere undersøkelser av lignende fall over bord ulykker fra enmanns sjarker, finner Havarikommisjonen at det ikke har fremkommet nye faktorer i forbindelse med undersøkelsen av ulykken med Alexander. Det fremmes derfor ingen sikkerhetstilrådinger.

Sted
Krokeidet i Bergen kommune
Hendelsesdato
23.12.2016
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Alexander
Type hendelse
Dødsulykke, Fall over bord, Grunnstøting
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori