Rapport om sjøulykke - Knut Gynther kantring i Velfjorden nord for Brønnøysund 22. februar 2014

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Fiskeren ble funnet omkommet etter at sjarken hans kantret i Velfjorden i februar 2014. Havarikommisjonens vurdering av årsak til kantringen er basert på studier av forskjellige forholds innvirkning på stabilitetsreserven fartøyet hadde ved forliset. Det ble utført krengeprøve på fartøyet, og utarbeidet stabilitetsberegninger for flere ulike kondisjoner. Undersøkelsen viser at fartøyet sannsynligvis ikke ville ha kantret uten påvirkning av en relativt stor kraft, eller en kombinasjon av flere forhold. SHT mener at det er mest sannsynlig at drag i garnhaleren, i kombinasjon med fartøybevegelser som følge av vind og sjø, førte til kantringen.

Om morgenen den 22. februar 2014 dro fiskeren ut i sin Nor Dan Speedsjark 32 for å trekke garn i Velfjorden nord for Brønnøysund. Været var fint da han gikk, men vinden tok seg opp utover dagen. Da han ikke dukket opp til en avtale dagen etter, og ikke svarte hverken på telefon eller VHF iverksatte Hovedredningssentralen en søke- og redningsoperasjon. Fiskeren ble funnet omkommet samme kveld, og noe senere ble også sjarken funnet kantret.

Da sjarken ble funnet var den kantret mot styrbord. Garnet lå over garnhaleren noe som bekreftet at han hadde startet dragningen. Garnet som fremdeles var i sjøen satt fast i bunnen. På grunn av det uklare bildet av hendelsesforløpet er vurderinger av årsak til kantringen derfor basert på studier av forskjellige forholds innvirkning på stabilitetsreserven fartøyet hadde ved forliset. Det ble utført krengeprøve på fartøyet, og stabilitetsberegninger for flere ulike kondisjoner ble utarbeidet. Til tross for at forlistilstanden ikke tilfredsstilte forskriftsmessige minstekrav til stabilitet, viste GZ-kurven i at stabiliteten i utgangspunktet kun var marginalt svekket ved mindre krengevinkler. Ved større krengevinkler var det imidlertid betydelige mangler i forhold til kravene. Det er derfor sannsynlig at fartøyet ikke ville ha kantret uten påvirkning av en relativt betydelig kraft eller en kombinasjon av flere krefter/forhold. Drag i garnhaleren i kombinasjon med fartøybevegelser som følge av vind og sjø etter SHTs mening den mest sannsynlige belastningen som ville ført til kantring.

Havarikommisjonen fremmer ingen nye sikkerhetstilrådninger i forbindelse med denne ulykken.

Sted
Sør for Hamnøya, Vevelstad i Nordland
Hendelsesdato
22.02.2014
Ulykkeskategori
Kantring
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Knut Gynther
Type hendelse
Dødsulykke, Fall over bord, Kantring, Stabilitetssvikt
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori