Rapport om sjøulykke med fiskefartøyet Svællingen - fall over bord utenfor Lødingen 7. oktober 2016

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Fiskefartøyet ble funnet ubemannet og med motoren i gang i fjæra ved Rinøya. Fiskeren, som var alene om bord i fartøyet, falt trolig over bord og omkom.

Det ble varslet om en båt som lå i fjæresteinene like ved Rinøya med motoren i gang. Det ble satt i gang et stort søk etter den savnede fiskeren som senere samme dag ble funnet og erklært omkommet.

Fiskeren var alene om bord og det var ingen vitner til ulykken. Det ble ikke gjort funn som kan forklare hvordan eller hvorfor fiskeren falt over bord.

Det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne konkludere sikkert med at denne ulykken kunne ha fått et annet utfall dersom fiskeren hadde vært iført redningsvesten eller benyttet sikkerhetslinen han hadde om bord.

SHT er likevel av den oppfatning at bruk av sikkerhets- og redningsutstyr generelt øker sannsynligheten for å overleve en fall-overbord-ulykke og vil spesielt minne om den høye risikoen ved å drive alenefiske.

Sted
Rinøya, Lødingen
Hendelsesdato
07.10.2016
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Svællingen
Type hendelse
Fall over bord, Dødsulykke
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori