Rapport om sjøulykke - MF Godfjord, grunnberøring ved Kalvhyllodden 21. september 2015

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Passasjerferja MF Godfjord grunnstøtte ved Kalvhyllodden på Helgelandskysten tidlig på morgenen 21. september 2015.

Havarikommisjonens undersøkelse viser at Godfjord de siste minuttene før grunnstøtingen lå i en jevn babord dreining til fartøyet traff Kalvhyllodden. Da skipsføreren mente han hadde aktivert autopiloten og kursen var satt mot Vågsodden rettet han oppmerksomheten sin mot de utførte arbeidsordrene som lå på kartbordet. Utkikken var ikke kommet opp etter avgang. Dermed var det ingen som i realiteten navigerte eller kontrollerte seilasen frem til grunnstøtingen. Derfor ble heller ikke dreiningen mot babord fanget opp.

Mandag 21. november 2016 grunnstøtte MF Bognes på Indre Grytholmen. MF Bognes er en av rederiets andre ferger. Denne ulykken hadde likhetstrekk med MF Godfjords grunnstøting.

Da Godfjord grunnstøtte oppsto det raskt slagside og skipsføreren besluttet å strandsette fartøyet i en bukt like ved. De 6 passasjerene ble evakuert. At skipsføreren handlet resolutt i en kritisk situasjon og strandsatte fartøyet, samt at det kun var seks passasjerer om bord, bidro til at ulykken fikk et begrenset omfang.

Da Bognes grunnstøtte var brua bemannet med både overstyrmann og skipsfører. Navigatøren som førte Bognes var ikke oppmerksom på at de hadde passert det planlagte turn-punktet og stevnet rett mot Indre Grytholmen. Heller ikke navigatøren som fungerte som utkikk var oppmerksom på dette.

Rederiet har i sitt sikkerhetsstyringssystem etablert flere rutiner som skal sikre trygg navigering. Imidlertid mener SHT at implementeringen av prosedyre for forseiling og farvannsbeskrivelsene ikke i tilstrekkelig grad sikret at en feilbedømmelse eller unnlatelse av en person ble fanget opp slik at det kunne iverksettes tiltak som opprettholdt kontroll over skipet.

Rederiet har iverksatt og planlegger gjennomføring av flere ulike tiltak, deriblant risikovurderinger av de forskjellige rutesambandene. SHT mener at disse tiltakene samlet vil bidra til å sikre implementeringen av rederiets prosedyrer.

Passasjerene på Godfjord ble ikke varslet med generalalarmen og de ble heller ikke informert over fartøyets PA-anlegg om hva som hadde skjedd eller hva som skulle skje. Passasjerene satt også igjen med et inntrykk av at de ikke hadde fått nødvendig assistanse for påkledning av vester fra besetningen. SHT retter en sikkerhetstilråding til rederiet på dette området.

 

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2017/01T

Etter at MF Godfjord traff fjellet ved Kalvhylloden på morgenen 21. september 2015 oppsto en betydelig vanninntrenging i passasjersalongen. Passasjerene ble ikke varslet med generalalarm, de fikk heller ikke informasjon over fartøyets PA-anlegg eller på annen måte, og de satt også igjen med et inntrykk av at de ikke hadde fått nødvendig assistanse fra besetningen til påkledning av vester. Dette kan være kritisk for overlevelsesaspektene i nødsituasjoner hvor det er flere passasjerer og andre omstendigheter som vanskeliggjør evakuering.

Statens havarikommisjon for transport tilrår rederiet sammen med representanter for besetningene å gjennomgå rutiner og praksis for å sikre at passasjerene får tilstrekkelig informasjon og oppfølging av fartøysbesetningen ved nødsituasjoner.

Sted
Kalvhyllodden på Helgelandskysten
Hendelsesdato
21.09.2015
Ulykkeskategori
Grunnstøting
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
8615277
Fartøyets navn
MF Godfjord
Type hendelse
Grunnstøting
Type fartøy
5 - Passasjerskip-ferjer
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori