Rapport om arbeidsulykke - fall om bord Marinor (LAGQ7) 21. desember 2015 utenfor kysten av California

Download Last ned rapport

Beskrivelse

En matros jobbet i høyden med festeanordningen for en livbåt og falt 5 meter ned på dekket. Han omkom av skadene han pådro seg som følge av fallet.

Mannskapet hadde ikke gjennomført en risikovurdering før det spesifikke arbeidet ble iverksatt, noe selskapet har iverksatt korrigerende tiltak for i ettertid.

Produkttankskipet Marinor var underveis i internasjonalt farvann da matrosen skulle jobbe med festeanordningen til frifallslivbåten på poop dekket. Han benyttet en stige for å få adkomst til ett av festene. Det var i denne operasjonen han falt ned på ståldekket og omkom av skadene han pådro seg som følge av fallet.

Sted
Internasjonalt farvann, 200 nm vest av Channel Islands, California, USA
Hendelsesdato
21.12.2015
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Internasjonalt farvann
IMO-nummer
9332626
Fartøyets navn
Marinor
Type hendelse
Dødsulykke, Fall om bord
Type fartøy
1 - Tankskip
Register
NIS
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori