Rapport om sjøulykke - mann over bord fra fiskefartøyet Sjøkvisten, M-17-MD i Harøyfjorden 9. mai 2016

Download Last ned rapport

Beskrivelse

I løpet av kvelden den 9. mai 2016 falt en fisker over bord fra fiskefartøyet Sjøkvisten i Harøyfjorden. Fiskeren var alene om bord i fartøyet.

På ettermiddagen 9. mai 2016 forlot fiskefartøyet Sjøkvisten Midsund med en mann om bord. Fiskeren skulle til Harøyfjorden og røkte krepseteinene han hadde ute i fjorden. Fiskeren falt over bord, og ble natt til 10. mai 2016 funnet omkommet uten flyteplagg eller redningsvest. Den omkomne hadde da driftet ca fire nautiske mil i øst-nordøstlig retning fra der ulykken skjedde. Obduksjonen viste at fiskeren hadde hatt tidligere hjertesykdom og tegn på nytt infarkt på ulykkesdagen og at han deretter druknet.

SHT fremmer ingen sikkerhetstilrådinger i forbindelse med undersøkelsen, men vil påpeke risikoen ved å drive alenefiske dersom man har svekket helse.

Sted
Harøyfjorden, Møre og Romsdal
Hendelsesdato
09.05.2016
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Sjøkvisten
Type hendelse
Dødsulykke, Fall over bord
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
Merkeregistrert
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori