Rapport om sjøulykke - mann over bord fra fiskefartøyet Arctic Pioneer LDQA i Barentshavet 26. november 2015

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Ulykken på Arctic Pioneer er en av flere arbeidsulykker i havfiskeflåten i forbindelse med operasjon av fiske- og fangstutstyr, og inntraff på fartøyets tredje fangsttur. Sjøfartsdirektoratet stiller få krav til design og operasjon av dette utstyret for å få en sikker arbeidsplass om bord.

Undersøkelsen viste at beredskapsopplæring og trening for mannskapet ikke hadde vært tilstrekkelig. Rederiet hadde heller ikke iverksatt sitt ulykkesforebyggende HMS-arbeid før de reiste ut på den første turen.

En 24 år gammel fisker (fartøyets Bas) ble 26. november 2015 dratt over bord av fiskeredskap under setting av snøkrabbeteiner på Sentralbanken, 160 nautiske mil øst-sørøst av Hopen ved Svalbard. Etter at han falt i sjøen ble han raskt berget om bord igjen og umiddelbart gitt hjerte- og lungeredning. Livet stod likevel ikke til å redde.

SHT mener at fiskeren ville hatt bedre overlevelsesevne dersom han hadde benyttet redningsvest og/eller arbeidsflyteplagg som beskyttet mot nedkjøling (hypotermi) og kunne forhindret drukning.

Sted
Sentralbanken
Hendelsesdato
26.11.2015
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk økonomisk sone
IMO-nummer
6808533
Fartøyets navn
Arctic Pioneer
Type hendelse
Dødsulykke, Fall over bord
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori