Rapport om sjøulykke - mann over bord på fiskefartøyet Jan Bjørn, LM4902, Skjæran i Ofotfjorden 25. februar 2016

Download Last ned rapport

Beskrivelse

På formiddagen den 25. februar 2016 falt en fisker over bord fra fiskefartøyet Jan Bjørn i Ofotfjorden. Fiskeren var alene om bord i fartøyet.

Fiskeren ble funnet omkommet uten flyteplagg eller redningsvest drivende i sjøen ved Tjeldodden kl. 2327, ca. 5 km fra grunnen hvor fartøyet ble funnet.

Obduksjon viste at fiskeren hadde svekket hjerte og tegn på nytt infarkt på ulykkesdagen.

SHT vil påpeke risikoen ved å drive alenefiske dersom man har svekket helse.

Sted
Skjæran i Ofotfjorden
Hendelsesdato
25.02.2016
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Jan Bjørn
Type hendelse
Fall over bord
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
Merkeregistrert
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori