Report on marine accident - Viking 7, LG8351, capsized north west of Mehamn 6 July 2014

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Engelsk oversettelse er nå tilgjengelig.

The accident investigation board Norway (AIBN) has completed a safety investigation after the rental vessel Viking 7 took in water and capsized with five tourist fishermen and a guide on board. Everybody on board fell into the sea during the capsizing. One of the tourists deceased as a result of the stress he was exposed to, and another was brought to hospital with cardiac arrhythmia caused by hypothermia. The rest of the tourists and the guide, was not injured in the accident.

The safety investigation concludes that the accident probably was caused by water ingress through two drain openings in the vessels stern, via drainage channels ahead in the vessel and down through a leaky hatch in the flooring. The water filled unfoamed void spaces between the outer hull and the innerliner. This caused loss of buoyancy and loss of stability.

The vessel, a Dolmøy 230 Fisker, had been marketed and sold as a leisure craft, and the use of the vessel required compliance with the lesgislation for construction of leisure crafts.

The investigation carried out by the AIBN has revealed that the drain openings in the transom of the vessel did not meet the minimum requirements with regard to downflooding height in the ISO standard that supported the regulation 20th of December 2004 no. 1820 about production and trading of leisure crafts etc.

The investigation has further revealed that the arrangement for detection and removal of water that possibly could flood the vessel did not function as intended, despite that the arrangement met the requirements in the ISO standard. Neither the guide nor the tourists noticed the water ingress before it was too late.

In connection with the evaluation of the vessels stability the AIBN has also revealed that the vessels ability to withstand heeling moments in intact condition would not have met the ISO standard requirements. Despite that this is not directly related to the course of events, the AIBN consider this to be of great importance for the safety.

Prior to the accident the supervisory authority had not inspected the vessel or kept the manufacturer under supervision. The ISO standards are intricate and not user-friendly, and the AIBN consider that a more active supervision may have functioned as the extra barrier that could have ensured compliance with the standards.

The AIBN  issues four safety recommendations in this report.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2016/06T

Ulykken med Viking 7 den 6. juli 2014 ble utløst ved at det oppsto vanninntrenging gjennom dreneringsåpningene slik at rommet mellom ytre skrog og innerliner ble fylt via dreneringskanaler og en utett flushluke i dørken. Havarikommisjonens undersøkelse har avdekket at dreneringsåpningene i akterspeilet ikke tilfredsstilte kravene i ISO standard 12217-1:2013 «Small craft – Stability and buoyancy assessment and categorization Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m» med hensyn til minimum fribord for fyllingsåpninger.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Dolmøy Gjestebrygge AS å iverksette tiltak for å sikre at fartøy av typen Dolmøy 230 Fisker tilfredsstiller kravene i ISO 12217-1:2013 med hensyn til fribord for fyllingsåpninger, alternativt iverksette tiltak som sikrer at kriteriene for å fravike disse kravene er til stede.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2016/07T

Havarikommisjonens undersøkelse av ulykken med Viking 7 den 6. juli 2014 har avdekket at arrangementet for deteksjon og fjerning av vann ikke fungerte etter intensjonen til tross for at arrangementet tilfredsstilte kravene i ISO standard 12217-1:2013 «Small craft – Stability and buoyancy assessment and categorization Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m». Konsekvensen av dette var at verken guiden eller turistfiskerne oppdaget vanninntrengingen før det var for sent.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Dolmøy Gjestebrygge AS å iverksette tiltak for å forbedre arrangementet for å detektere og fjerne vann fra rommet under innerliner for fartøy av typen Dolmøy 230 Fisker, alternativt iverksette tiltak for å redusere risikoen for, eller konsekvensen av, en eventuell vanninntrenging.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2016/08T

Havarikommisjonens undersøkelse av ulykken med Viking 7 den 6. juli 2014 har avdekket at fartøyets evne til å motstå krengende momenter i intakt tilstand ikke ville ha tilfredsstilt minimumskravet i ISO standard 12217-1:2013 «Small craft – Stability and buoyancy assessment and categorization Part 1: Non-sailing boats of hull length greater than or equal to 6 m». Konsekvensen av dette var at fartøyet ville ha kantret dersom fartøyet var lastet i samsvar med produsentens anbefalte begrensninger og alle personene om bord forflyttet seg ut i fartøyets ene side.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Dolmøy Gjestebrygge AS å iverksette tiltak for å forbedre fartøyets stabilitet i intakt tilstand, alternativt redusere maksimalt antall personer.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2016/09T

Havarikommisjonens undersøkelse av ulykken med Viking 7 den 6. juli 2014 har avdekket at tilsynsmyndigheten forut for ulykken ikke hadde ikke krevet fremlagt dokumentasjon for fartøytypen Dolmøy 230 Fisker. ISO standardene som underbygget forskrift 20. desember 2004 nr. 1820 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy mv. og som i dag underbygger forskrift 15. januar 2016 nr. 35 om produksjon og omsetning av fritidsfartøy og vannscootere mv., er kompliserte og lite brukervennlige, og SHT mener at et mer aktivt tilsyn kunne ha fungert som den ekstra barrieren som kunne ha sikret etterlevelse av forskriften.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Sjøfartsdirektoratet å gi tilsynet med produksjon og omsetning av fritidsbåter høyere prioritet.

Sted
Northwest of Mehamn
Hendelsesdato
06.07.2014
Ulykkeskategori
Kantring
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Viking 7
Type hendelse
Dødsulykke, Kantring, Stabilitetssvikt
Type fartøy
9 - Diverse
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori