Rapport om sjøulykke - sjarken Stortinn Jr. forlis utenfor Røst 6. april 2015

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Sjarken Stortinn Jr. kantret og forliste sørøst av Røst. Det var to personer om bord. En person ble reddet og den andre personen omkom.

Fiskeren avsluttet fisket på formiddagen og begynte å gå med 4-5 knops fart innover mot Røst. Sammen med en kollega hadde han fisket fullt i lasterommet, og hadde i tillegg litt dekkslast.

Havarikommisjonens beregninger viser at den totale lasten om bord ulykkesdagen gjorde at fartøyets stabilitet i utgangspunktet var marginal.

Fartøyet tok raskt inn vann på akterdekket og over lasteluka, og kantret ca. kl. 1130 mot styrbord og sank med hekken ned. Havarikommisjonen antar at sjøvann kom seg inn på dekk gjennom lenseportene akterut på grunn av lastekondisjonen, skrogformen og vinden som blåste inn fra babord, og som førte til at Stortinn Jr. sin styrbord side ble eksponert for sjø/dønninger/bølgeslag.

Den lille stabilitetsreserven de hadde ble ytterligere redusert, slik at fartøyet krenget mer over mot styrbord, noe som førte til vanninntrenging i skrog gjennom den utette lukeåpningen som hadde en lav lukekarm. Fartøyets stabilitet og stabilitetsreserve var dermed fraværende, med påfølgende kantring og forlis som konsekvens.

Baugen var det eneste området av fartøyet som på dette tidspunktet fløt over vannflaten. Fiskeren tok seg opp på baugen, mens kollegaen ble sperret inne i lugaren da han forsøkte å hente ut redningsdrakter.

Redningsskøyta forsøkte å slepe havaristen til grunnere vann, og en større fiskebåt gjorde et forsøk på å feste havaristen for å heise den opp langs skutesiden for å kunne berge personen som var innestengt, men dette lyktes ikke.

Havarikommisjonen fremmer ingen sikkerhetstilrådinger, men vil likevel fremheve at dette er en svært alvorlig sjøulykke. For å ivareta sikkerheten bør et fartøys stabilitet og operasjonelle begrensninger alltid beregnes med basis i etablerte stabilitetsstandarder, og ikke utelukkende baseres på tidligere operasjoner som har gått bra.

Sted
Sørøst for Røst
Hendelsesdato
06.04.2015
Ulykkeskategori
Forlis
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Stortinn Jr.
Type hendelse
Dødsulykke, Kantring
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori