Rapport om sjøulykke - arbeidsulykke om bord BW Havfrost, Singapore 9. juni 2014

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Gasstankeren BW Havfrost ankom verksted i Singapore 7. juni 2014 for rutinemessig dokking. Dagen etter ble det gjennomført inspeksjon i en av skipets lastetanker. Inspeksjonen avdekket at et mannlokk var løsnet og hadde falt ned fra tankdomen og ned i bunnen av tanken ca. 17 meter under. Der hvor mannlokket hadde vært var det nå et åpent hull.

Om formiddagen 9. juni startet arbeidet med å heise opp mannlokket, samt sikring av det åpne hullet i tankdomen. Under dette arbeidet falt en av besetningsmedlemmene ned i tanken gjennom det åpne hullet. Besetningsmedlemmet ble hentet ut av tanken og tatt under medisinsk behandling, men livet sto ikke til å redde.

Ulykken skjedde da lettmatrosen entret lastetank 4P for å assistere båsen og en matros med å hente opp et lukedeksel som hadde falt ned i tanken. 

Matrosen klatret først ned i tankdomen, etterfulgt av båsen.De to var opptatt med å klargjøre utstyret de skulle bruke, med ryggen til entringsleideren, i det lettmatrosen entret tanken som sistemann av de tre. Etter et par minutter syntes båsen det var underlig at han ikke hadde sett noe til lettmatrosen, og lyste derfor rundt i rommet for å lokalisere ham. Da båsen ikke så ham gikk han over til det åpne hullet og lyste ned i tanken. I bunnen av tanken lå lettmatrosen livløs.

Da mannskapet skulle starte arbeidet i tanken var de klar over at den fremdeles ikke var rigget med lys. Skipet hadde egne portable arbeidslys tilgjengelig om bord, som forholdsvis enkelt kunne vært rigget i tanken i påvente av at verftet fikk anordnet belysning. Mannskapet valgte likevel å iverksette arbeidet kun utstyrt med skipets bærbare lykter.

Havarikommisjonen finner at lysforholdene i kombinasjon med manglende sikring av vedlikeholdsluken medvirket til at lettmatrosen forulykket.

Ingen av de tre som skulle utføre arbeidet i lastetank 4P hadde vært nede i denne tanken tidligere, men båsen og matrosen hadde vært nede i lignende tanker tidligere. Lettmatrosen hadde aldri før vært nede i en lastetank, og Havarikommisjonen finner at dette bidro til å øke sjansen for en ulykke.

Havarikommisjonen finner at også verftets mangelfulle klargjøring av tanken og feilaktige utfylling av tankentringstillatelsen bidro til å øke risikoen for en ulykke.

Rederiet har iverksatt flere tiltak for å bedre mannskapets sikkerhet ved verkstedopphold og SHT utsteder derfor ikke noen sikkerhetstilrådinger i forbindelse med denne ulykken.

Sted
Singapore
Hendelsesdato
09.06.2014
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Annet lands territorialfarvann
IMO-nummer
8814768
Fartøyets navn
BW Havfrost
Type hendelse
Dødsulykke, Fall om bord, Person-/arbeidsulykke
Type fartøy
1 - Tankskip
Register
NIS
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori