Rapport om sjøulykke - fiskefartøyet Kim Roger grunnstøtte og forliste øst for Lofotodden 4. januar 2016

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Fiskebåten Kim Roger grunnstøtte og forliste utenfor Loftotodden etter å ha fått sitt eget fiskebruk i propellen. Mannskapet ble reddet og sendt til Bodø sykehus for en helsesjekk.

Mangelfull kommunikasjon mellom skipper og dekksmannskap bidro til at ulykken inntraff. Dekksmannskapet varslet ikke skipperen om problemet som hadde oppstått og forsinkelsen dette medførte. Skipperen kontrollerte heller ikke at bruket var om bord før han la om kursen.

Kim Roger befant seg svært nære land og i kraftig pålandsvind i det fartøyet mistet fremdriften. Dette medførte at fartøyet drev mot land og grunnstøtte omlag 40 minutter senere.

SHT fremmer ingen sikkerhetstilrådinger i forbindelse med undersøkelsen, men vil understreke viktigheten av å varsle nødetatene så tidlig som mulig ved en nødsituasjon.

Sted
Lofoten
Hendelsesdato
04.01.2016
Ulykkeskategori
Forlis
Område
Norsk territorialfarvann
IMO-nummer
7626011
Fartøyets navn
Kim Roger
Type hendelse
Grunnstøting
Type fartøy
6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
NOR
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori