Rapport om sjøulykke - kollisjon mellom lasteskipet Star Kvarven LAJK7 og det kinesiske fiskefartøyet Lulanyu 61809, 27. november 2014

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Mannskapet om bord på Star Kvarven hadde observert et fiskefartøy på kryssende kurs foran baugen på styrbord side. Både Star Kvarven og Lulanyu 61809 gjorde manøvrer til styrbord for å få en sikker passeringsavstand. Begge fartøy endret etter hvert kursen til babord tilbake mot opprinnelig kurs.

Situasjonen utviklet seg raskt og Star Kvarven foretok en nødmanøver til styrbord for å unngå sammenstøt, men dette var ikke nok for å unngå at de to fartøyene kolliderte.

Mannskapet om bord på Star Kvarven merket ikke noe sammenstøt, men varslet rederiet og kinesiske myndigheter, og deltok i søk- og redningsoperasjonen som fulgte.

Kinesiske SAR (Search And Rescue) myndigheter søkte i 3 dager etter overlevende, men uten resultat. Man antar at Lulanyu 61809 forliste etter sammenstøtet med Star Kvarven og at de 8 fiskerne om bord omkom.

Med bakgrunn i at ingen fra Lulanyu 61809 overlevde ulykken har Havarikommisjonen ingen faste holdepunkter i forhold til fiskefartøybesetningens vurderinger og beslutninger. Babord manøveren de påbegynte og som endte på en kurs nesten i helt motsatt retning i forhold til opprinnelig kurs, er en manøver som Havarikommisjonen ikke kan forklare. Det er kun AIS plottet som gir et bilde av fiskefartøyets bevegelser i hendelsesforløpet, noe som begrenser undersøkelsen.

Undersøkelsen av denne ulykken har ikke avdekket områder hvor Havarikommisjonen anser det som nødvendig å fremme sikkerhetstilrådinger. Havarikommisjonen vil vil imidlertid påpeke at dette er en svært alvorlig sjøulykke, og at norske rederier bør ha stor fokus på forebygging av slike sammenstøt gjennom fokus på sikker navigasjon, brosamarbeid og håndtering av krisesituasjoner.

Sted
Sør-Kinahavet (Gulehavet)
Hendelsesdato
27.11.2014
Ulykkeskategori
Kollisjon
Område
Annet lands territorialfarvann
IMO-nummer
9396153
Fartøyets navn
Star Kvarven / Lulanyu 61809
Type hendelse
Dødsulykke, Forsvunnet/savnet fartøy, Kollisjon (mellom to fartøyer eller liknende)
Type fartøy
3 - Bulkskip/ 6 - Fiske-/ fangstfartøy
Register
NIS/ Ikke registrert
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori