Rapport om sjøulykke med Nora Victoria - LG4311, grunnstøting og forlis ved Finnøy 30. juni 2014

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Arbeidsbåten Nora Victoria grunnstøtte og sank ved nordspissen av Finnøy 30. juni 2014. Havarikommisjonens undersøkelser viser at grunnstøtingen skjedde fordi båtføreren sovnet. Fartøyet totalforliset da det ble trukket av grunn med punkterte skrog og åpne dører mellom maskinrommet og det forre rommet i skrogene.

Mandag 30. juni 2014 kl. 2059 lokal tid la arbeidsbåten Nora Victoria fra kai på Knarholmen i Vestre Bokn. Etter ca. 12-14 min aktiverte båtføreren autopiloten og satte kursen mot Høna fyrlykt på Nordspissen av Finnøy. Han tok plass i styrestolen der han ble sittende under resten av sjøreisen. Kl. 2233 grunnstøtte Nora Victoria ca. 320 meter sydvest for Høna fyr. Båtføreren har opplyst at han ikke var ved bevissthet under den siste delen av seilasen, og at han først kom til bevissthet i det fartøyet gikk på grunn.

Etter grunnstøtingen foretok båtføreren en begrenset skadesjekk før han bakket av land og satte kursen opp i sundet han skulle gjennom. Etter kort tid oppdaget han at fartøyet tok inn vann, og forsøkte da å sette det tilbake på land, uten å lykkes. Båtføreren forlot havaristen omtrent kl. 2245, og Nora Victoria sank i løpet av de neste to minuttene.

Havarikommisjonen har funnet at Nora Victoria grunnstøtte som følge av at båtføreren sovnet og derfor ikke foretok en tiltenkt kursendring i tide. Undersøkelsen har avdekket at føreren hadde opparbeidet seg et betydelig søvnunderskudd gjennom de siste døgn.

Nora Victoria totalforliste som følge av at fartøyet ble trukket av grunn med punkterte skrog og åpne dører mellom maskinrommet og det forre rommet i skrogene. Det var ikke utarbeidet noe sikkerhetsstyringssystem for Nora Victoria, og fartøyet var hverken utstyrt med avgangssjekkliste eller nødprosedyre i tilfelle grunnstøting.

Nora Victoria var ikke utstyrt med brovaktalarm. I Norge kreves det ikke brovaktalarm for lasteskip med bruttotonnasje under 150. Både nasjonalt og internasjonalt regelverk oppstiller krav til dette for større lasteskip. SHT mener at brovaktalarm eller en tilsvarende barriere vil kunne bidra til å forhindre ulykker som følge av båtførers søvnighet også for mindre lasteskip. SHT tilrår derfor Sjøfartsdirektoratet å definere og implementere et krav om en barriere mot ulykker som følge av båtførers søvnighet også for lasteskip med bruttotonnasje under 150.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2015/07T

Nora Victoria grunnstøtte om kvelden 30. juni 2014 som en følge av at båtføreren sovnet. For lasteskip med bruttotonnasje under 150 finnes det ingen krav om at det skal etableres barriere mot ulykker som følge av båtførers søvnighet. For større lasteskip stiller både nasjonalt og internasjonalt regelverk krav til brovaktalarm. SHT mener at en tilsvarende barriere vil kunne bidra til å forhindre ulykker som følge av båtførers søvnighet også for mindre lasteskip.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Sjøfartsdirektoratet å definere og implementere krav om barriere mot ulykker med lasteskip med bruttotonnasje under 150 som følge av båtførers søvnighet.

Sted
Ved Høna fyrlykt, nordspissen av Finnøy i Boknafjorden
Hendelsesdato
30.06.2014
Ulykkeskategori
Grunnstøting
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Nora Victoria
Type hendelse
Grunnstøting
Type fartøy
9 - Diverse
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori