Rapport om sjøulykke - MV Favorita LAGM6/9298519 arbeidsulykke om bord i Østkinahavet 24. august 2013

Download Last ned rapport

Beskrivelse

Den 24. august var MV Favorita på veg til Tsukumi i Japan for å laste sementklinker etter å ha losset salt i Kina. I forbindelse med rengjøring av lasterommet for neste last, falt en motormann ned fra en stige i lasterommet og slo hodet mot tanktoppen. Hjelmen var ikke festet med hakestropp og falt av før han landet ved bunnen av stigen. Motormannen ble erklært død ved ankomst sykehus i Taipei.

Undersøkelsen viser at motormannen selv fjernet sikkerhetslinen umiddelbart før fallet, og falt fra relativt lav høyde da han var på vei ned stigen for å forflytte denne til neste område som skulle rengjøres. Basert på teorier om adferd mener havarikommisjonen at det er sannsynlig at motormannen koblet fra sikkerhetslinen fordi han kan ha opplevd å ha kontroll på situasjonen og lav grad av opplevd risiko for uhell så langt nede i stigen. Fjerning av linen medførte også en mer bekvem klatring.

Rederiets sikkerhetsstyringssystem og rutiner synes godt implementert og SHT opplevde samsvar mellom hvordan dette ble styrt av rederikontoret og hvordan det ble praktisert om bord. Havarikommisjonen mener allikevel at sikkerheten under rengjøring av lasterom ville økt dersom bruk av stiger til arbeid i høyden ble unngått.

SHT fremmer ingen sikkerhetstilrådninger i rapporten. 

Favorita

Foto: Ugland Marine Services AS

OBS! Kapitler 2-4 i rapporten er feilaktig nummerert som 3-5. Se innholdsfortegnelsen for riktig nummerering. 

Sted
Internasjonalt farvann, Østkinahavet, pos. N 26° 45' Ø 123° 03'
Hendelsesdato
24.08.2013
Ulykkeskategori
Personskade
Område
Internasjonalt farvann
IMO-nummer
9298519
Fartøyets navn
Favorita
Type hendelse
Dødsulykke, Fall om bord, Person-/arbeidsulykke
Type fartøy
3 - Bulkskip
Register
NIS
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori