Rapport om sjøulykke - kollisjon mellom Isabella LK3827 og fritidsbåt i Kragerø 27. juli 2013

Download Last ned rapport

Beskrivelse

En taxibåt og en fritidsbåt med fire personer om bord kolliderte utenfor Kragerø natt til lørdag 27. juli 2013. Taxibåten hadde satt av passasjerer på en brygge ved Stabbestad, og var underveis mot Kragerø for sin siste forhåndsbestilte tur. Taxibåten lå på en rett kurs og holdt trolig en hastighet på 22 knop. I det samme tidsrommet forlot en fritidsbåt med fire personer Kragerø gjestehavn med kurs for Skåtøy. Fritidsbåten hadde kommet opp i plan og kan ha holdt en hastighet på 25-30 knop. Fartøyene antas å ha blitt liggende på direkte kollisjonskurs i 15-20 sekunder før ulykken.

Baugen på fritidsbåten traff taxibåtens babord side med stor kraft. Tre av personene i fritidsbåten ble alvorlig skadet i sammenstøtet. To av disse havnet i sjøen og ble senere funnet omkommet. Ingen om bord i fritidsbåten var iført redningsvest eller annet flyteutstyr.

Ingen av båtførerne oppdaget hverandre tidsnok til å unngå ulykken innenfor de 12-15 sekundene det var fri sikt mellom fartøyene. Flere uheldige og sammenfallende faktorer, inkludert lyskilder på land og i farvannet, kan ha påvirket båtførernes situasjonsforståelse og muligheter for å oppdage hverandre i tide. Taxibåten hadde en blindsone på babord side i eget fartøy som dekket deler av sikten i farvannet mot fritidsbåten. En defekt ved taxibåtens babord lanterne kan ha bidratt til at føreren av fritidsbåten ikke så taxibåten som nærmet seg fra styrbord.

Føreren av fritidsbåten hadde drukket alkohol og hadde høyst sannsynlig en promille over 0,8 da ulykken inntraff. Dette kan ha påvirket flere av stegene i hendelsesforløpet til ulykken. Undersøkelsen peker også på visse risiko ved operativ drift og tekniske mangler hos taxibåten. De samlede funnene i undersøkelsen indikerer at svakheter i sikkerhetspraksis også kan finnes for andre taxibåter.

SHT fremmer i alt tre sikkerhetstilrådinger. Disse er rettet både mot tilsynet med taxibåtnæringen og for å forhindre båtkjøring i høy hastighet under påvirkning av alkohol.

Sikkerhetstilråding

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2014/14T

Kollisjonen mellom fritidsbåten og taxibåten i Kragerø natt til 27. juli 2013 inntraff da ingen av førerne oppdaget den andre båten i tide. SHTs undersøkelse avdekket at taxibåtens babord lanterne hadde en defekt på ulykkestidspunktet, samt at det var risiko ved taxibåtførers kjøremønster og oppmerksomhetsnivå. Sjøfartsdirektoratets tilsyn av taxibåten etter ulykken fant ytterligere mangler ved tekniske detaljer og redningsmidler. SHT mener at de samlende funnene viser svakheter i sikkerhetspraksis ved driften av den aktuelle taxibåten. Undersøkelsen indikerer også at svakhetene kan finnes for andre taxibåter som trafikkerer i Kragerø sjøområde.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Sjøfartsdirektoratet gjennomfører tilsyn i taxibåtnæringen med utgangspunkt i Kragerø sjøområde for å avklare om det er behov for forbedringer av sikkerhetspraksisen.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2014/15T

Alkoholpåvirkning hos føreren av fritidsbåten kan ha påvirket flere av stegene i hendelsesforløpet til ulykken i Kragerø den 27. juli 2013. Forskning viser at alkohol svekker de funksjonene (impulskontroll, oppmerksomhet, visuelle funksjoner, vurderingsevne og reaksjonsevne) som man trenger for sikker navigering. Dermed er båtkjøring i høy hastighet i kombinasjon med alkohol ikke forenelig ut i fra et sikkerhetsmessig ståsted. SHT mener at den nåværende promillegrense for fritidsbåter under 15 meter på 0,8 ikke tydeliggjør dette.

Statens havarikommisjon for transport tilrår Justis- og beredskapsdepartementet å evaluere småbåtloven med formål om å forhindre båtkjøring i høy hastighet under påvirkning av alkohol.

Sikkerhetstilråding SJØ nr. 2014/16T

Alkoholpåvirkning hos føreren av fritidsbåten kan ha påvirket flere av stegene i hendelsesforløpet til ulykken i Kragerø den 27. juli 2013. Forskning viser at alkohol svekker de funksjonene (impulskontroll, oppmerksomhet, visuelle funksjoner, vurderingsevne og reaksjonsevne) som man trenger for sikker navigering. Dermed er båtkjøring i høy hastighet i kombinasjon med alkohol ikke forenelig ut fra et sikkerhetsmessig ståsted. SHT mener at en kombinasjon av lovregulering, kontrollvirksomhet og informasjonstiltak kan gi en samlet og effektiv påvirkning på sikkerheten.

Statens havarikommisjon for transport tilrår at Nærings- og fiskeridepartementet utreder og gjennomfører tiltak som kan bidra til å forhindre båtkjøring i høy hastighet under påvirkning av alkohol.

Sted
Ved Galeiodden, Kragerø
Hendelsesdato
27.07.2013
Ulykkeskategori
Kollisjon
Område
Norsk territorialfarvann
Fartøyets navn
Isabella / skjærgårdsjeep
Type hendelse
Dødsulykke, Kollisjon (mellom to fartøyer eller liknende)
Type fartøy
9 - Diverse/ 9 - Diverse
Register
NOR/ Ikke registrert
Skriv ut
Rapporter samme område
Rapporter samme ulykkeskategori