Vakttelefon

Vakttelefon ved varsling
av ulykker og hendelser
(24 timer)
Luftfart 63 89 63 20
Jernbane 63 89 63 30
Veitrafikk 63 89 63 40
Sjøfart 63 89 63 50
PRESSEKONTAKT:
Direktør 
William J. Bertheussen
Telefon:
63 89 63 02
Mobil:
974 85 770
E-post:
wjb@aibn.no
 
Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50