Organisasjonskart

Statens havarikommisjon for transport er organisert som et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet.

SHT er i faglig sammenheng et uavhengig organ.

I saker av administrativ og forvaltningsmessig karakter rapporterer SHT til Samferdselsdepartementet.

Organisasjonskart pr okt2017 webOrganisasjonskart pr okt2017 web

Tilbake til toppen