Organisasjonskart

Statens havarikommisjon for transport er organisert som et eget forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet.

SHT er i faglig sammenheng et uavhengig organ.

I saker av administrativ og forvaltningsmessig karakter rapporterer SHT til Samferdselsdepartementet.

Organisasjonskart pr okt2017 webOrganisasjonskart pr okt2017 web

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00
Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50