Nyhetsarkiv

Torsdag 23. juni 2011 ca kl 1440 oppsto det brann i et vogntog ca 1800 meter inn i Oslofjord-tunnelens østre del. Et polskregistrert vogntog som kjørte i østlig retning begynte å brenne under kjøring. Det ble stående i stigningen opp mot Follosiden og vogntoget ble raskt overtent. Den kraftige brannen førte til stor røykutvikling.

Avdelingsdirektør William J. Bertheussen er i statsråd i dag tilsatt som ny direktør i Statens havarikommisjon for transport. Han er 46 år og har arbeidet i SHT siden 2005.

Statens havarikommisjon for transport (SHT) iverksetter undersøkelse av forliset av Sjarken Marion LM7730 ved Grønnøy 23.03.2011.

Luftfartsavdelingen sammen med Safetec AS gjennomførte i 2010 en bruker- og interessentundersøkelse. Resultatene er nå klare. Takk til alle som bidro!

Den 17. mars kom statsråd Magnhild Meltveit Kleppa på besøk til Statens havarikommisjon for transport.

Statens havarikommisjon for transport sin årsrapport for 2010 med oversikt over avgitte rapporter og sikkerhetstilrådinger ligger nå på våre nettsider.

I forbindelse med grunnstøtingen av konteinerskipet Godafoss gjennomfører Statens havarikommisjon for transport (SHT) en sikkerhetsundersøkelse i samarbeid med flaggstaten og den islandske havarikommisjonen (IMAIB). SHT vil lede undersøkelsesarbeidet.

Statens havarikommisjon for transport gjennomfører en sikkerhetsundersøkelse i forbindelse med havariet med hurtigbåten M/S Sollifjell.

Havarikommisjonen har hatt møte med Sjøfartsdirektoratet, samt berørte parter og informert om foreløpige funn og veien videre i sikkerhetsundersøkelsen.

Statens havarikommisjon for transport avholder pressekonferanse mandag 3. mai i forbindelse med avgivelse av foreløpig rapport om ulykken der vogner rullet fra Alnabru til Loenga og Sjursøya den 24.03.2010.

Statens havarikommisjon for transport sin årsrapport for 2009 med oversikt over avgitte rapporter og sikkerhetstilrådinger ligger nå på våre nettsider.

Jernbaneavdelingen har avgitt en ny foreløpig rapport med umiddelbar sikkerhetstilråding.

Luftfartsavdelingen har avgitt en foreløpig rapport etter en alvorlig luftfartshendelse med Apex Aircraft CAP 10B, LN-KAP, den 8. januar 2010.

Sjøfartsavdelingen ved Statens havarikommisjon for transport har avgitt rapport om sikkerhetsundersøkelse etter forliset av fiskefartøyet Marina 2. mars 2009. Havarikommisjonen fremmer 6 sikkerhetstilrådinger i rapporten.

Sjøfartsavdelingen ved SHT har i dag avgitt en foreløpig rapport med sikkerhetstilrådinger.

Ved å registrere din e-postadresse får du tilgang til våre undersøkelsesrapporter først.

Tilbake til toppen