Nyhetsarkiv

Statens havarikommisjon for transport (SHT) sekunderer nasjonal ekspert til European Maritime Safety Agency (EMSA) 09.09.2011

MER...

Sjarken Holmen - Foreløpig rapport med varsel om sikkerhetskritiske forhold 25.08.2011

MER...

SHT har iverksatt undersøkelse av vogntogulykke i Oslofjordtunnellen 23. juni 2011 18.07.2011

Torsdag 23. juni 2011 ca kl 1440 oppsto det brann i et vogntog ca 1800 meter inn i Oslofjord-tunnelens østre del. Et polskregistrert vogntog som kjørte i østlig retning begynte å brenne under kjøring. Det ble stående i stigningen opp mot Follosiden og vogntoget ble raskt overtent. Den kraftige brannen førte til stor røykutvikling. MER...

SHT har avgitt foreløpig rapport med varsel om sikkerhetskritiske forhold vedrørende alvorlig jernbaneulykke Hallingskeid 16.06.2011 tog 62 08.07.2011

MER...

Sikkerhetsundersøkelse av brann på Hallingskeid stasjon 16. juni 2011 24.06.2011

MER...

William J. Bertheussen ny direktør ved SHT 06.05.2011

Avdelingsdirektør William J. Bertheussen er i statsråd i dag tilsatt som ny direktør i Statens havarikommisjon for transport. Han er 46 år og har arbeidet i SHT siden 2005. MER...

Foreløpig rapport om luftfartsulykken på Tynset flyplass 21. august 2010 med Spitfire FR Mk. XVIII, SE-BIN 27.04.2011

MER...

Undersøkelse av sjøulykke Marion - LM7730 forlis ved Grønnøy 23.03.2011 29.03.2011

Statens havarikommisjon for transport (SHT) iverksetter undersøkelse av forliset av Sjarken Marion LM7730 ved Grønnøy 23.03.2011. MER...

Brukerundersøkelse ved SHT, luftfartsavdelingen 25.03.2011

Luftfartsavdelingen sammen med Safetec AS gjennomførte i 2010 en bruker- og interessentundersøkelse. Resultatene er nå klare. Takk til alle som bidro! MER...

Besøk av statsråd Magnhild Meltveit Kleppa 17.03.2011

Den 17. mars kom statsråd Magnhild Meltveit Kleppa på besøk til Statens havarikommisjon for transport. MER...

Årsrapport 2010 11.03.2011

Statens havarikommisjon for transport sin årsrapport for 2010 med oversikt over avgitte rapporter og sikkerhetstilrådinger ligger nå på våre nettsider.

MER...

Sikkerhetsundersøkelse av sjøulykke med konteinerskipet Godafoss, Hvaler 17. februar 2011 08.03.2011

I forbindelse med grunnstøtingen av konteinerskipet Godafoss gjennomfører Statens havarikommisjon for transport (SHT) en sikkerhetsundersøkelse i samarbeid med flaggstaten og den islandske havarikommisjonen (IMAIB). SHT vil lede undersøkelsesarbeidet. MER...

Undersøkelse av sjøulykke med hurtigbåten M/S Sollifjell - LNFR, vest av Bud 24.mars 2010 13.10.2010

Statens havarikommisjon for transport gjennomfører en sikkerhetsundersøkelse i forbindelse med havariet med hurtigbåten M/S Sollifjell.

Havarikommisjonen har hatt møte med Sjøfartsdirektoratet, samt berørte parter og informert om foreløpige funn og veien videre i sikkerhetsundersøkelsen.
MER...

Pressekonferanse 3. mai 2010 30.04.2010

Statens havarikommisjon for transport avholder pressekonferanse mandag 3. mai i forbindelse med avgivelse av foreløpig rapport om ulykken der vogner rullet fra Alnabru til Loenga og Sjursøya den 24.03.2010. MER...

Årsrapport 2009 29.03.2010

Statens havarikommisjon for transport sin årsrapport for 2009 med oversikt over avgitte rapporter og sikkerhetstilrådinger ligger nå på våre nettsider. MER...

Foreløpig rapport om branntilløp ved T-banen 24.02.2010

Jernbaneavdelingen har avgitt en ny foreløpig rapport med umiddelbar sikkerhetstilråding. MER...

Ny foreløpig rapport 02.02.2010

Luftfartsavdelingen har avgitt en foreløpig rapport etter en alvorlig luftfartshendelse med Apex Aircraft CAP 10B, LN-KAP, den 8. januar 2010. MER...

Ny rapport - fiskefartøyet Marina forlist 2. mars 2009 16.12.2009

Sjøfartsavdelingen ved Statens havarikommisjon for transport har avgitt rapport om sikkerhetsundersøkelse etter forliset av fiskefartøyet Marina 2. mars 2009. Havarikommisjonen fremmer 6 sikkerhetstilrådinger i rapporten. MER...

Ny foreløpig rapport med sikkerhetstilrådinger - Monica IV, forlist 08. september 09 04.12.2009

Sjøfartsavdelingen ved SHT har i dag avgitt en foreløpig rapport med sikkerhetstilrådinger. MER...

E-posttjeneste 28.01.2010

Ved å registrere din e-postadresse får du tilgang til våre undersøkelsesrapporter først. MER...

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50