Nyhetsarkiv

Forundersøkelse av møteulykken mellom bergepanservogn og varebil på FV763 i Snåsa 17.03.2016

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har besluttet å foreta forundersøkelse av ulykken mellom en norsk bergepanservogn og en varebil den 7. mars 2016 på FV 763 ved Snåsa. I en slik forundersøkelse vil hendelsesforløpet klarlegges og tekniske fakta innhentes. MER...

Havarikommisjonen har iverksatt forundersøkelse i forbindelse med at et småfly søndag 30. august ca. kl. 17 kolliderte med en drone over Hvasser, Tjøme kommune, Vestfold 08.09.2015

Småflyet var rett nord for Hvasser i ca. 2 500 fot da flygeren oppdaget det som antas å være en drone og et øyeblikk senere hørte et smell. Flygingen videre forløp uten problem. Etter landing ble småflyet inspisert uten at det ble funnet noen skade. Flygeren antar at dronen traff venstre understell. MER...

SHT feirer 10 år med Veiavdelingen 01.09.2015

I dag er det 10 år siden Veiavdelingen ble operativ i Havarikommisjonen. Dagen markeres med en samling i SHTs lokaler hvor sentrale personer i ulike relaterte virksomheter er invitert. Markeringen har fokus på hvilke erfaringer Veiavdelingen har gjort, og foruten orientering fra SHTs ansatte, er det også innslag fra flere viktige samarbeidspartnere. MER...

Foreløpig rapport om alvorlig luftfartshendelse ved Svolvær lufthavn Helle 2. desember 2010 med Bombardier DHC-8-103, LN-WIU operert av Widerøe's Flyveselskap AS 21.08.2015

Statens havarikommisjon for transport (SHT) ble først gjort oppmerksom på hendelsen i desember 2012, to år etter at den inntraff. Foreliggende opplysninger ble da vurdert, og ytterligere opplysninger ble innhentet. Etter en vurdering konkluderte SHT i juni 2013 med at det inntrufne var å regne som en luftfartshendelse. Det ble ikke åpnet undersøkelse.

I februar 2015 var det stor oppmerksomhet om saken, og SHT vurderte at hendelsen kunne inneholde større læringspotensial enn først antatt. Beslutningen om ikke å foreta undersøkelse ble omgjort, slik bestemmelsene åpner for. SHT åpnet undersøkelse medio mars 2015. Basert på de innledende undersøkelsene har Havarikommisjonen omklassifisert hendelsen til alvorlig. MER...

Forundersøkelse av bussbrann i Gudvangatunnelen i Aurland kommune 13.08.2015

En svensk turistbuss begynte å brenne ca. 500 meter innen i tunnelen fra Flåmsiden av Gudvangatunnelen i Aurland kommune den 11. august 2015. 37 personer ble evakuert hvorav fem var skadet, fire av dem alvorlig.
MER...

Forundersøkelse av brann i Skatestraumtunnelen i Bremanger kommune 20.07.2015

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har besluttet å foreta en utvidet forundersøkelse av hendelsen i Skatestraumtunnelen i Bremanger kommune den 15. juli 2015, hvor en tankbil mistet tilhengeren. MER...

To nye undersøkelser i veiavdelingen 19.01.2015

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har gjennomført forundersøkelser i to ulykker/uhell med transport av store betongelementer og to ulykker med krokcontainere. Foreløpige funn tyder på at det er likhetstrekk med funn i tidligere undersøkelser, og SHT vil vurdere om det er grunnlag for å fremme nye sikkerhetstilrådinger. MER...

SHT iverksetter undersøkelse av ulykke med buss og trikk 14.11.2014

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har besluttet å iverksette undersøkelse av ulykken i krysset Cort Adlers gate/Munkedamsveien i Oslo. Ulykken skjedde på ettermiddagen tirsdag 11. november 2014.

Da ulykken involverte både buss og trikk gjennomføres undersøkelsen i fellesskap av vei- og jernbaneavdelingen. Sikkerhetsutfordringene vil bli vurdert for den enkelte transportsektor og også for de som et felles trafikkmiljø kan gi.
MER...

Varsel om sikkerhetskritiske forhold sjøulykke nordvest for Mehamn 18.07.2014

SHT har iverksatt undersøkelse av sjøulykken som fant sted nordvest for Mehamn, 06.07.2014. SHT varsler om sikkerhetskritiske forhold. MER...

Ulykke med helikopter tilhørende Norsk Luftambulanse AS 14. januar 2014 16.01.2014

Statens havarikommisjon for transport har satt i gang undersøkelse av ulykken på Sollihøgda tirsdag 14. januar 2014 med helikopteret tilhørende Norsk Luftambulanse AS. Etter kartlegging og undersøkelser på havaristedet har helikopteret blitt transportert til havarikommisjonens hangar på Lillestrøm. MER...

SHT følger opp bussulykkene i Oslo 15. desember 2013 18.12.2013

Det skjedde to alvorlige bussulykker i Oslo samme dag. MER...

Ny undersøkelse av brann i Gudvangatunnelen 09.08.2013

Mandag 5. august 2013 ca kl 1200 oppsto brann i et vogntog inne i Gudvangatunnelen. I alt 66 personer ble evakuert fra tunnelen, og flere ble alvorlig skadet. Ingen omkom, men potensialet for stort skadeomfang var stort og situasjonen var svært krevende både for berørte trafikanter og redningsetater. Statens havarikommisjon for transport har besluttet å åpne undersøkelse av hendelsen 9. august 2013. MER...

Ny faktainformasjon i forbindelse med luftfartsulykken ved Torghatten den 6. mai 1988 01.07.2013

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har blitt gjort oppmerksom på informasjon som ikke synes å ha vært kjent da denne tragiske ulykken fant sted i 1988.

Basert på denne nye informasjonen, vil SHT undersøke om det kan dokumenteres hvorvidt stråling fra mobiltelefon kan ha påvirket den aktuelle flygingen. Undersøkelsen av de nye opplysningene vil bli dokumentert og offentliggjort.
MER...

SHT har avgitt foreløpig rapport om undersøkelse av arbeidsulykke om bord på Svealand 3. april 2012 04.04.2013

Fartøyet lå til kai ved Fiskå Mølle ved Tau i Rogaland. MER...

SHT har avgitt foreløpig rapport om undersøkelse av personulykke om bord på Fiskenes 24. mars 2012 21.03.2013

I forbindelse med setting av garn ble en fisker dratt med over bord av iletauet og druknet. Ulykken skjedde ved Vikna, vest av Rørvik 24. mars 2012. MER...

Reviderte skjemaer NF-2007 for varsling av luftfartsulykker og -hendelser 18.06.2012

MER...

Rapport om alvorlig luftfartshendelse på Svalbard lufthavn, Longyear 25. januar 2010 25.11.2011

MER...

Varsel om sikkerhetskritiske forhold - Nordlys 20.10.2011

Varsel om sikkerhetskritiske forhold - Nordlys MER...

SHT har avgitt foreløpig rapport om luftfartsulykke ved Sandnessjøen lufthavn Stokka 15.09.2010 15.09.2011

SHT har avgitt foreløpig rapport om luftfartsulykke ved Sandnessjøen lufthavn Stokka 15.09.2010 MER...

SHT har avgitt foreløpig rapport om møteulykke ved Try i Søgne, 10. september 2010 09.09.2011

Møteulykke mellom personbil og lastebil på E39 ved Try i Søgne.

Fredag 10. september 2010 ca. kl. 19 kom en personbil som var på vei fra Kristiansand til Mandal over i motgående kjørefelt og kolliderte med en lastebil. Sammenstøtet var så kraftig at både føreren og de tre passasjerene i personbilen omkom.

SHT har valgt å undersøke denne ulykken på bakgrunn av alvorlighetsgraden, samt at potensialet for å redusere alvorlige ulykker med unge førere og passasjerer er stort.

Den pågående sikkerhetsundersøkelsen vil fokusere på kombinasjonen unge bilførere i ombygde biler. Det er en fellesnevner for mange ulykker i helger og fritid, hvor passasjerer også er en utsatt gruppe.


MER...

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50