Nyhetsarkiv

Helikopterulykken på Svalbard: Foreløpig rapport 01.12.2017

Det er fem uker siden den tragiske ulykken utenfor Barentsburg 26. oktober 2017, og Havarikommisjonen har arbeidet intenst med å innhente informasjon og sikre videre undersøkelser. Hensikten med denne foreløpige rapporten er å gi innsikt i det arbeidet som allerede er gjort, og gi en kort beskrivelse av de videre planene. MER...

Helikopterulykke på Svalbard: Analyse av CVR og GPS i gang 09.11.2017

Cockpit Voice Recorder (CVR) og GPS-enheter fra helikopteret Mi-8AMT med registreringsnummer RA-2231 er nå ved laboratoriet til den russiske havarikommisjonen i Moskva. I går kveld ble data fra alle de tre enhetene nedlastet. CVR inneholder om lag 25 minutter med lydopptak av god kvalitet fra helikopterets siste tur. Kun en av to GPS-enheter lagret data om flyets bevegelser. Videre analyse vil være viktige bidrag for å forstå ulykken. MER...

Helikopterulykke på Svalbard: Havarikommisjonen avslutter arbeidet på ulykkesstedet 08.11.2017

Etter ulykken med helikopteret Mi-8AMT med registreringsnummer RA-22312 har Havarikommisjonen funnet og hevet helikopterets skrog, halebom, samt Cocpit Voice Recorder (CVR) og GPS-enheter. Det er i tillegg gjort funn av sterkt skadde komponenter fra Flight Data Recorder (FDR). Minneenheten fra FDR er ikke funnet. Basert på tilstanden til de delene av FDR som er funnet er videre søk etter minneenheten avsluttet.

CVR og GPS-enheter er transportert av Havarikommisjonen til Moskva for avlesing og analyse i samarbeid med den russiske havarikommisjonen MAK (Interstate Aviation Committee).

Helikopteret vil bli fraktet til fastlands-Norge i løpet av de kommende dagene, hvor undersøkelsene av vraket vil fortsette i tiden fremover.

Søk etter savnede på Svalbard ivaretas av Sysselmannen og Politiet. Havarikommisjonen takker for et godt samarbeid mellom alle etater i arbeidet som har vært gjort de siste ukene. MER...

Helikopterulykke på Svalbard: Helikopteret er hevet 04.11.2017

Ca. kl. 0200 natt til lørdag 4. november ble skrog med rotor og den separerte halebommen fra helikopteret Mi-8AMT med registreringsnummer RA-22312 hevet opp på dekk på skipet Maersk Forza. Hevingsoperasjonen var vellykket.

Helikopterets Cocpit voice recorder (CVR) er funnet. CVR og demonterte GPS-enheter vil bli tatt med til Moskva for analyse. Flight data recorder (FDR) er foreløpig ikke funnet, og søket etter denne fortsetter.

Det var ingen savnede inne i helikopteret, og søket etter savnede fortsetter.
MER...

Helikopterulykke på Svalbard: Oppdatering 31.10.2017

Oppdatering 31. oktober 2017 om ulykke med Mi-8AMT med registreringsnummer RA-22312. MER...

Helikopterulykke på Svalbard: Havarikommisjonen mønstrer på bergingsfartøy 30.10.2017

Havarikommisjonen har kontrahert skipet Maersk Forza som nå er på vei til Hammerfest. Dette vil være en betydelig ressurs i arbeidet med å forsøke å heve helikopteret. Mannskap fra Havarikommisjonen vil mønstre på skipet i løpet av natten og blir med på seilasen til Svalbard. Dette gir tid til å planlegge det forestående arbeidet. Samtidig fortsetter videre søk og planlegging på Svalbard i samarbeid med Politiet og Sysselmannen. MER...

Helikopterulykke på Svalbard: Havarikommisjonen er på vei 27.10.2017

Mannskap fra Havarikommisjonen er på vei til Svalbard for å starte de innledende undersøkelser av helikopterulykken med et russisk helikopter torsdag 26. oktober. Dialog er opprettet med Sysselmannen og den russiske havarikommisjonen. MER...

Forundersøkelse av trafikkulykke i Raunekleivtunnelen 13.07.2017

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har innledet en forundersøkelse av ulykken i Raunekleivtunellen. MER...

Status på undersøkelse av luftfartsulykke utenfor Bergen havn 10. mai 2017 12.05.2017

SHT har publisert oppdatert informasjon om undersøkelsen av ulykken. MER...

Helikopterulykke i Bergen 10. mai under landing på yachten Bacarella 11.05.2017

Ulykkeshelikopteret er av typen Airbus Helicopters AS 350 B3. Tre havariinspektører fra Statens havarikommisjon for transport har reist til Bergen for å starte undersøkelse av ulykken. Siden helikopteret er registrert i England og personer om bord hadde engelsk statsborgerskap vil også den engelske havarikommisjonen sende personell for å bistå ved undersøkelsen. I første omgang vil Havarikommisjonen samle tilgjengelig informasjon blant annet fra politiet for så å prioritere de videre oppgavene i undersøkelsen. MER...

Varsel om sikkerhetskritisk forhold, ulykke med mobilkran i Kristiansand 09.05.2017

SHT har oversendt et varsel om sikkerhetskritiske forhold i forbindelse med undersøkelsen av ulykken med en mobilkran i Kristiansand 7. mars 2017.

Undersøkelsen har tidligere påvist at det var bremsesvikt på mobilkranen. SHT har nå avdekket at dette forholdet ikke var fanget opp verken i sakkyndig kontroll av kranen eller ved inspeksjoner i firmaet. SHT vurderer dette funnet som så viktig for trafikksikkerheten at det er sendt et varsel om sikkerhetskritisk forhold til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen.
MER...

SHT undersøker ny brann i Oslofjordtunnelen 5. mai 2017 08.05.2017

Hendelsen har mange likhetstrekk med brannen 23. juni 2011. MER...

Et år siden helikopterulykken ved Turøy: Ny foreløpig rapport 28.04.2017

Det har gått et år siden helikopterulykken ved Turøy 29. april 2016. Havarikommisjonen publiserer nå en ny foreløpig rapport. MER...

Helikopterulykken ved Turøy: Havarikommisjonen inviterer til pressekonferanse i forbindelse med utgivelse av foreløpig rapport 24.04.2017

I forbindelse med utgivelsen av en foreløpig rapport inviteres det til pressekonferanse i Havarikommisjonens lokaler i Lillestrøm fredag 28. april kl. 13. Påmelding senest torsdag 27. april.

Det vil være mulighet for en-til-en intervju etter pressekonferansen.

Den foreløpige rapporten utgis et år etter ulykken for å gi en oppdatering på undersøkelsen. Rapporten vil inneholde vesentlige fakta som har fremkommet til nå i undersøkelsen, samt Havarikommisjonenes vurderinger så langt.

Rapporten er på engelsk med et utvidet norsk sammendrag og vil bli publisert på SHTs nettsider i forkant av pressekonferansen. MER...

Vær oppmerksom på falsk e-post 23.03.2017

SHT er gjort oppmerksom på at enkelte mottakere har fått mistenkelig e-post fra avsendere med adresse @aibn.no, som inneholder lenke til tilbud, kvittering eller faktura. Disse er ikke sendt fra Havarikommisjonen. E-posten kan regnes som spam og slettes hos mottakeren. MER...

Undersøkelse av ulykke med mobilkran i Kristiansand 15.03.2017

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har iverksatt undersøkelse av en ulykke med mobilkran i Kristiansand den 7. mars 2017.

Foreløpig teknisk undersøkelse av mobilkranen har vist at det var bremsesvikt på en aksel. Betydningen av dette vil bli undersøkt videre.

Med bakgrunn i dette funnet, samt en tidligere undersøkelse av ulykke med mobilkran dokumentert i SHT Rapport VEI 2010/02 vil SHT med dette meddele viktigheten av at eiere og brukere av slike kjøretøy forsikrer seg om at bremsevirkningen er tilstrekkelig. MER...

Helikopterulykken ved Turøy: Nye funn av deler 08.03.2017

Sjøforsvarets dykker- og froskemannsskole fant torsdag 23. februar en sentral del som har vært savnet i forbindelse med undersøkelsen av ulykken. MER...

Avsluttet forundersøkelse av luftfartshendelse på Kristiansand lufthavn Kjevik 4. november 2016 med flyselskapet Go2Sky, Boeing 737 LN-NII 20.02.2017

Havarikommisjonen har avsluttet forundersøkelsen etter hendelsen med Go2Sky på Kjevik 4. november 2016, jf. brev til Samferdselsdepartementet og Luftfartstilsynet.
MER...

Metodisk rammeverk for ulykkesundersøkelser 07.02.2017

Statens havarikommisjon for transport har over en tid utviklet et felles sikkerhetsfaglig rammeverk og analyseprosess for systematiske undersøkelser innen de fire transportgrenene. Dokumentet som beskriver SHT-metoden er nå tilgjengelig for nedlastning på vår nettside. Rammeverket er en viktig referanseramme for SHT og gir innblikk i vårt undersøkelsesarbeid. MER...

Undersøkelse av ulykke på Holstein T-banestasjon 03.02.2017

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har startet undersøkelse av ulykken på Holstein T-banestasjon 2. februar, hvor en ung jente omkom. Personen falt mellom plattformen og T-toget. Ulykken skjedde da toget var på vei ut fra stasjonen. Statens havarikommisjon for transport gjennomførte innledende undersøkelser på stasjonen og av T-banetoget samme dag. Undersøkelsen vil ha fokus på å klarlegge hendelsesforløp og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til at ulykken skjedde vil bli kartlagt og analysert. MER...

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50