Nyhetsarkiv

SHT er tilgjengelig på telefon og e-post som vanlig 13.03.2020

I SHT følger vi helsemyndighetenes anbefalinger for å hindre smitte av koronaviruset i Norge. Alle våre ansatte jobber derfor på hjemmekontor fra 12. mars kl. 18.00. Vi deltar ikke fysisk på eksterne møter, alle tjenestereiser er avlyst og kontorlokalet på Lillestrøm er stengt inntil videre.
Vårt sentralbord og vakttelefonene betjenes som vanlig. MER...

Foreløpig rapport - Viking Sky 13.11.2019

Havarikommisjonen utgir en kortfattet, foreløpig rapport med faktainformasjon fra hendelsen med cruiseskipet Viking Sky. Skipet fikk maskinstans på Hustadvika 23. mars 2019, og 479 passasjerer ble evakuert med helikopter. Rapporten angir også områder som er gjenstand for videre undersøkelser. MER...

Havarikommisjonen inviterer til pressekonferanse 08.11.2019 01.11.2019

I forbindelse med avgivelse av delrapport 1 om kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og Sola TS inviteres det til pressekonferanse i Havarikommisjonens lokaler i Lillestrøm fredag 8. november kl. 11:00. Påmelding senest torsdag 7. november kl. 12:00.

Havarikommisjonen vil på pressekonferansen presentere delrapporten som omhandler ulykken frem til og med kollisjonen. Rapporten blir tilgjengelig på vår nettside parallelt med pressekonferansen.

Pressekonferansen vil foregå på norsk.

Ingen andre aktører enn Havarikommisjonen vil være tilstede på pressekonferansen. MER...

Airbus Helicopters utgir Emergency Alert Service Bulletin etter foreløpige funn gjort i undersøkelser etter helikopterulykken i Alta lørdag 31. august 11.09.2019

De første detaljerte undersøkelser av komponentene fra Airbus Helicopters AS 350 B3e, LN-OFU som ble brakt til Havarikommisjonens lokaler har blitt gjennomført tirsdag. Undersøkelsene gjøres med bistand fra den franske havarikommisjonen (BEA) og tekniske rådgivere fra helikopterfabrikanten Airbus Helicopters og motorprodusenten Safran Helicopter Engines.

Foreløpige funn knyttet til aksel-forbindelsen mellom motoren og hovedgirboksen har resultert i at Airbus Helicopters nå utgir en «Emergency Alert Service Bulletin (EASB)» hvor det bes om en umiddelbar inspeksjon av alle nyere helikopter av typen AS350, AS550 og EC130. Airbus Helicopters karakteriserer inspeksjonen som en «føre var»-inspeksjon for å ivareta luftdyktigheten til helikoptertypen. MER...

Helikopterulykken ved Alta: Arbeidet fortsetter 02.09.2019

Statens havarikommisjon for transport fortsetter mandag arbeidet på ulykkesstedet. I løpet av dagen vil flere personer fra Havarikommisjonen, samt representanter fra helikopterprodusenten, motorprodusenten og den franske havarikommisjonen komme for å bistå i arbeidet.

Havarikommisjonen arbeider på ulykkesstedet sammen med øvrige myndigheter.

På grunn av brannen, terrenget og været er arbeidet ekstra krevende, og undersøkelsesarbeidet vil ta tid. MER...

Helikopterulykke ved Alta 31.08.2019

Statens havarikommisjon for transport er varslet om helikopterulykken ved Alta. Mannskap fra Havarikommisjonen reiser til Alta søndag morgen for å starte arbeidet på ulykkesstedet.

Kontaktperson er avdelingsdirektør Kåre Halvorsen, tlf. 995 27 405. MER...

Observasjonsseilas 01.04.2019

Undersøkelsen av ulykken med tankskipet Sola TS og fregatten KNM Helge Ingstad har pågått for fullt siden 8. november 2018. Det er hentet inn betydelige mengder informasjon, både gjennom samtaler med de involverte, befaring av KNM Helge Ingstad og i form av tekniske og elektroniske data.

For å bidra til en enda bedre forståelse av hendelsesforløpet, ønsker både politiet og Havarikommisjonen å gjennomføre en seilas i ulykkesområdet med et søsterskip av KNM Helge Ingstad, samtidig som Sola TS forlater Stureterminalen. Målet er å gjennomføre seilasen under forhold som er mest mulig like de som var ved ulykkestidspunktet.

Rederiet som eier Sola TS, Equinor, Kystverket og Sjøforsvaret har lagt forholdene til rette for å bistå Havarikommisjonen og politiet med å få gjennomført en slik seilas. Sola TS er planlagt med lasting på Stureterminalen mandag 1. april, og med mindre noe uforutsett oppstår, vil seilasen gjennomføres natt til 2. april. MER...

Status for undersøkelsen av kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS 27. februar 2019 27.02.2019

Statens havarikommisjon for transport (SHT) og Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) har fortsatt arbeidet med å kartlegge hendelsesforløpet i detalj. Dette arbeidet er konsentrert om kommunikasjon internt og samarbeid mellom brobesetningen på KNM Helge Ingstad, brobesetningen på tankskipet Sola TS og Fedje VTS. Det er også gjennomført analyser av forskjellig teknisk informasjon. Det gjenstår fremdeles noe arbeid, spesielt relatert til tidsrommet fra kollisjonsøyeblikket til fregatten var evakuert. Det er gjenopprettet data fra fregattens kontrollsystem, som bidrar med verdifull informasjon om denne fasen. Videre forventes det at befaring og kartlegging av fartøyet etter berging, vil gi ytterligere svar. MER...

Undersøkelse av alvorlige ulykker hvor vogntog har mistet kontrollen 21.02.2019

Det skjer alvorlige ulykker som følge av at vogntog kommer ut av kontroll og kolliderer med andre trafikanter. Også denne vinteren har slike ulykker skjedd, og i flere tilfeller er utenlandske transportører involvert. SHT har tidligere gjennomført undersøkelser av ulykker hvor veiforholdene har vært krevende og hvor fokuset i undersøkelsene har vært på vinterdrift.
Undersøkelsen som nå startes vil omfatte flere ulykker, og fokus vil bli satt på de rammevilkår som gjelder for de aktuelle transportoppdragene og hvordan trafikksikkerheten ivaretas av de som bestiller transporten. MER...

Kartlegging av fritidsbåtulykker i 2018 08.01.2019

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har i 2018 gjennomført en omfattende kartlegging av ulykker med fritidsbåter i Norge. Hensikten er å etablere i større grad enn i dag et faktagrunnlag om omfang og omstendigheter forbundet med ulykker med fritidsbåter. Dette vil bedre kunnskapsgrunnlaget om hvilke tiltak som kan styrke sikkerheten til sjøs. Rapporten fra dette arbeidet vil første gang bli offentliggjort på Fritidsbåtkonferansen den 25. april 2019. MER...

Fregattulykken: Foreløpig rapport og sikkerhetskritiske varsler 29.11.2018

Havarikommisjonen utgir 29. november 2018 en foreløpig rapport om ulykken, samt to sikkerhetskritiske varsler. Denne foreløpige rapporten publiseres for å formidle informasjon som er innhentet i den innledende fasen av den pågående undersøkelsen. Hensikten er å gi en kort oppdatering om fremdriften i undersøkelsen, samt gi en foreløpig beskrivelse av hendelsesforløpet og formidle sikkerhetskritiske funn som er avdekket på dette tidspunktet i undersøkelsen. Denne foreløpige rapporten peker også på områder med behov for videre undersøkelse og beskriver undersøkelsens videre gang. MER...

Fregattulykken: Havarikommisjonen inviterer til pressekonferanse 27.11.2018

I forbindelse med ulykken inviteres det til pressekonferanse i Havarikommisjonens lokaler i Lillestrøm torsdag 29. november kl. 14. Påmelding senest onsdag 28. november.

Havarikommisjonen vil i forbindelse med pressekonferansen publisere en foreløpig rapport. Den foreløpige rapporten vil gi et grovt foreløpig hendelsesforløp for ulykken, samt informasjon som er innhentet i den innledende fasen av undersøkelsen. Vi vil også redegjøre for fremdriften i det videre arbeidet, og peke på områder med behov for videre undersøkelser.

Statens havarikommisjon for Forsvaret vil være tilstede.

Det vil være mulighet for en-til-en intervju etter pressekonferansen.

Den foreløpige rapporten vil bli publisert på SHTs nettsider parallelt med pressekonferansen. MER...

Ny informasjon om bremsefeilen i veteranbilulykken ved Rjukan 2. september 2018 27.11.2018

Havarikommisjonen har tidligere påvist feil på bremsene på veteranbilen som forulykket på vei ned mot Rjukan 2. september i år.

Nærmere undersøkelser har avdekket at det var slitte bremseband og stor klaring til tromlene på to hjul. I tillegg hadde bremsevæsken lavt kokepunkt.

SHT understreker at bremsefeilen alene ikke forklarer ulykken og den fullstendige undersøkelsen vil gi et komplett bilde av medvirkende faktorer. Formålet med havarikommisjonens undersøkelse er å forhindre nye ulykker. MER...

Status for undersøkelsen av kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS 13.11.2018

Statens havarikommisjon for transport (SHT) mottok informasjon om morgenen torsdag 8. november 2018 om at en fregatt, KNM Helge Ingstad, og den maltaregistrerte tankbåten, Sola TS, hadde kollidert rett utenfor Stureterminalen i Øygarden i Hordaland. SHT kontaktet Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) og Havarikommisjonen på Malta. Det ble i samråd besluttet å iverksette en undersøkelse av ulykken. SHT leder undersøkelsen.


MER...

Havarikommisjonen undersøker kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS 8. november 2018 08.11.2018

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har besluttet å undersøke kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankbåten Sola TS (assistert av slepebåten Tenax). Ulykken skjedde i Øygarden utenfor Bergen kl. 0403 torsdag 8. november 2018. SHT vil lede undersøkelsen i samarbeid med Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF). Havarikommisjonen vil ha mannskap på stedet i løpet av dagen for å starte undersøkelsene. Tankbåten Sola TS er maltaregistrert og Havarikommisjonen på Malta deltar også i undersøkelsen. MER...

Statens havarikommisjon for transport har undersøkt brannen i Oslofjordtunnelen den 5. mai 2017 07.11.2018

Selv om ingen ble alvorlig skadet i hendelsen har undersøkelsen vist at det fortsatt er forbedringspunkter på sikkerhetsoppfølgingen av tunnelen:

• Det mangler et helhetlig system for håndtering og oppfølging av feil og avvik på sikkerhetsutstyr og utrustning.
• Det er påvist feil og mangler på tunnelens utstyr som ikke tidligere var avdekket gjennom periodisk tilsyn.
• Det har ikke vært praksis for Statens vegvesen å følge interne retningslinjer for sikkerhetsgodkjenning av tunneler i drift.
• Beredskapsplanen for Oslofjordtunnelen er ikke ajourholdt.
• Det planlegges eller gjennomføres ikke jevnlige øvelser i henhold til gjeldende forskrift.

Brannen i vogntoget oppsto etter at motoren havarerte, og uten noe tydelig forvarsel. En råde (veivstang) inne i motoren løsnet og ble skutt ut gjennom motorblokken. Grundige undersøkelser av motoren har avdekket at en lagerskål hadde kommet ut av stilling og tettet for oljetilførselen til opplagringen av den ødelagte råden. Deler av drivstoffsystemet ble skadet og det oppsto brann i olje og diesel som spredte seg til hele vogntoget.

Årsaken til brannen i både dette vogntoget og det som brant i 2011 var vanskelig å avdekke før brannen var et faktum. Undersøkelsen har vist at sikkerheten i Oslofjordtunnelen påvirkes av at det velges riktig tilpasset og godt vedlikeholdt materiell til transportoppdrag gjennom denne. Trafikkmengden er økende, og begge hendelsene viser at det i noen tilfeller er en utfordring å forhindre kjøretøybranner.

Situasjonen krever også at tunnelens utrustning er best mulig tilrettelagt for selvredning til enhver tid, og undersøkelsen viser at det er behov for å prioritere sikkerhetsfremmende tiltak høyt. MER...

Havarikommisjonen undersøker ulykken med veteranbil ved Rjukan 06.09.2018

Statens havarikommisjon for transport har igangsatt undersøkelse av ulykken med veteranbil som skjedde på Fv 651 ved Rjukan søndag 2. september.

Undersøkelsen har som mål å klarlegge alle forhold ved hendelsesforløpet og å finne svar på hvorfor dette skjedde.

Foreløpige undersøkelser har påvist feil på bilens bremser. De tekniske undersøkelsene vil fortsette for å få et komplett bilde av bremsenes og bilens tilstand og hvordan dette påvirket sikkerheten på vei ned den bratte veien. MER...

Helikopterulykken ved Turøy: Havarikommisjonen inviterer til pressekonferanse i forbindelse med utgivelse av endelig rapport, 5. juli 2018 25.06.2018

I forbindelse med utgivelsen av den endelige rapporten inviteres det til pressekonferanse på Clarion Hotel Flesland, torsdag 5. juli kl. 1330. Påmelding senest onsdag 4. juli.

Det vil være mulighet for en-til-en intervju etter pressekonferansen.

Den endelige rapporten avslutter Havarikommisjonens undersøkelse etter den tragiske ulykken ved Turøy den 29. april 2016.

Den fullstendige rapporten er på engelsk, men det vil også foreligge en norsk forenklet rapport. Disse vil bli publisert på SHTs nettsider parallelt med pressekonferansen. MER...

Ti personer har omkommet i fritidsbåtulykker i år 22.06.2018

Gjennomsnittlig har det omkommet omtrent tretti personer hvert år i fritidsbåtulykker. Vi vet ikke nok om hva disse ulykkene handler om. Det er derfor nødvendig å øke kunnskapen, og få bedre frem omstendighetene rundt disse ulykkene og nyansene i hva som kan styrke sjøsikkerheten. Tiltakene er ikke nødvendigvis de samme for ulykkene som oppstår underveis som for ulykkene som oppstår under fiske, eller når båten ligger langs kai. MER...

Arbeidsulykke om bord tråleren Nordstar sør for Island: Havarikommisjonen innleder undersøkelser 14.06.2018

Havarikommisjonen sendte to havariinspektører til Ålesund onsdag 13. juni for å starte de innledende undersøkelsene. SHT vil i første rekke gjennomføre tekniske undersøkelser om bord, intervjue relevant personell og innhente annen nødvendig informasjon.

Det er for tidlig å si noe sikkert om hendelsesforløpet eller dødsårsaken. Av hensyn til berørte parter og den videre undersøkelsen vil Havarikommisjonen ikke kommentere dette ytterligere på det nåværende tidspunkt.

Forulykkede var Latvisk statsborger og havarikommisjonen har underrettet den Latviske havarikommisjonen om hendelsen. MER...

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50