www.aibn.no i ny drakt 05.11.2009

SHTs nettsider har gjennomgått et ansiktsløft. Velkommen til våre nye sider!

SHTs nettsider har gjennomgått et ansiktsløft. Vår e-posttjeneste er utvidet til å gjelde samtlige transportavdelinger, og vi har også fått e-posttjeneste på engelsk.

Alle rapporter skal være enkle å finne igjen med vår kjente søkefunksjon. I tillegg skjuler dette ikonet:

under hver transportgren en visuell søkefunksjon for rapporter fra de tre siste årene. Denne funksjonen krever god båndbredde og en nyere nettleser.

 

Velkommen til våre nettsider!

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50