William J. Bertheussen ny direktør ved SHT 06.05.2011

Avdelingsdirektør William J. Bertheussen er i statsråd i dag tilsatt som ny direktør i Statens havarikommisjon for transport. Han er 46 år og har arbeidet i SHT siden 2005.

- Med Bertheussen har havarikommisjonen fått ein direktør som har svært gode føresetnader for å leia Havarikommisjonen, og vareta kommisjonen si viktige rolle som undersøkingsorgan innan alle transportformene, uttaler samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

Bertheussen har yrkesbakgrunn fra Sjøforsvaret, fra Festspela i Nord-Norge og fra stillinger innen turisme, før han i 2003 ble tilsatt som inspektør i Sjøfartsdirektoratet. Fra 2005 har han vært tilsatt ved Statens havarikommisjon for transport, der han har hatt ansvar for å bygge opp og lede sjøfartsavdelingen.

William J. Bertheussen har udannelse fra Sjøkrigsskolen i 1987. Han har mastergrad i sjørett fra Universitetet i Oslo i 2003, og mastergrad i samfunnssikkerhet fra Universitetet i Stavanger i 2008.

Bertheussen vil fungere i stillingen fra 1. juni, og overtar formelt 1. august 2011.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50