Varsel om sikkerhetskritiske forhold - Nordlys 20.10.2011

Varsel om sikkerhetskritiske forhold - Nordlys

SHT har i dag oversendt varsel om sikkerhetskritiske forhold i forbindelse med brannen om bord i hurtigruteskipet Nordlys 15. september 2011

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50