Varsel om sikkerhetskritisk forhold, ulykke med mobilkran i Kristiansand 09.05.2017

SHT har oversendt et varsel om sikkerhetskritiske forhold i forbindelse med undersøkelsen av ulykken med en mobilkran i Kristiansand 7. mars 2017.

Undersøkelsen har tidligere påvist at det var bremsesvikt på mobilkranen. SHT har nå avdekket at dette forholdet ikke var fanget opp verken i sakkyndig kontroll av kranen eller ved inspeksjoner i firmaet. SHT vurderer dette funnet som så viktig for trafikksikkerheten at det er sendt et varsel om sikkerhetskritisk forhold til Arbeidstilsynet og Statens vegvesen.

Varselet og informasjon om den pågående undersøkelsen finnes her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50