Undersøkelse av ulykke på Holstein T-banestasjon 03.02.2017

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har startet undersøkelse av ulykken på Holstein T-banestasjon 2. februar, hvor en ung jente omkom. Personen falt mellom plattformen og T-toget. Ulykken skjedde da toget var på vei ut fra stasjonen. Statens havarikommisjon for transport gjennomførte innledende undersøkelser på stasjonen og av T-banetoget samme dag. Undersøkelsen vil ha fokus på å klarlegge hendelsesforløp og peke på mulige årsaksforhold. Eventuelle bakenforliggende forhold som kan ha bidratt til at ulykken skjedde vil bli kartlagt og analysert.

Undersøkelsen på jernbanesiden finnes her: https://www.aibn.no/Jernbane/Undersokelser/17-93

 

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50