Undersøkelse av ulykke med mobilkran i Kristiansand 15.03.2017

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har iverksatt undersøkelse av en ulykke med mobilkran i Kristiansand den 7. mars 2017.

Foreløpig teknisk undersøkelse av mobilkranen har vist at det var bremsesvikt på en aksel. Betydningen av dette vil bli undersøkt videre.

Med bakgrunn i dette funnet, samt en tidligere undersøkelse av ulykke med mobilkran dokumentert i SHT Rapport VEI 2010/02 vil SHT med dette meddele viktigheten av at eiere og brukere av slike kjøretøy forsikrer seg om at bremsevirkningen er tilstrekkelig.

Mobilkran

Foto: Politiet

Mer informasjon om undersøkelsen finnes her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50