Undersøkelse av sjøulykke med hurtigbåten M/S Sollifjell - LNFR, vest av Bud 24.mars 2010 13.10.2010

Statens havarikommisjon for transport gjennomfører en sikkerhetsundersøkelse i forbindelse med havariet med hurtigbåten M/S Sollifjell.

Havarikommisjonen har hatt møte med Sjøfartsdirektoratet, samt berørte parter og informert om foreløpige funn og veien videre i sikkerhetsundersøkelsen.

Havarikommisjonens pågående undersøkelse vil se på forhold knyttet til følgende områder:

  1. Anbud og anbudsprosess
  2. Design og konstruksjon
  3. Godkjenning og oppfølging fra berørte parter
  4. Operasjon      

Sollifjell131010

Foreløpige funn, knyttet til design, konstruksjon og operasjon, viser at fartøyet har vært utsatt for bølgeslag mot våtdekket. De omfattende skrogskadene i forpartiet skyldes at skråplaten og tilhørende støttestruktur, som er en del av våtdekket, ikke var designet for å tåle bølgeslag, se figur. Det er også avdekket varierende kvalitet på sammenføyninger i skadet område.

Havarikommisjonen ønsker å presisere at undersøkelsen av ulykken med M/S Sollifjell ikke er avsluttet, og at det arbeides videre med de andre forholdene som er nevnt ovenfor.

Statens havarikommisjon for transport er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med SHTs undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker. SHT skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50