Undersøkelse av alvorlige ulykker hvor vogntog har mistet kontrollen 21.02.2019

Det skjer alvorlige ulykker som følge av at vogntog kommer ut av kontroll og kolliderer med andre trafikanter. Også denne vinteren har slike ulykker skjedd, og i flere tilfeller er utenlandske transportører involvert. SHT har tidligere gjennomført undersøkelser av ulykker hvor veiforholdene har vært krevende og hvor fokuset i undersøkelsene har vært på vinterdrift.
Undersøkelsen som nå startes vil omfatte flere ulykker, og fokus vil bli satt på de rammevilkår som gjelder for de aktuelle transportoppdragene og hvordan trafikksikkerheten ivaretas av de som bestiller transporten.

Les mer om undersøkelsen her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50