Ulykke med helikopter tilhørende Norsk Luftambulanse AS 14. januar 2014 16.01.2014

Statens havarikommisjon for transport har satt i gang undersøkelse av ulykken på Sollihøgda tirsdag 14. januar 2014 med helikopteret tilhørende Norsk Luftambulanse AS. Etter kartlegging og undersøkelser på havaristedet har helikopteret blitt transportert til havarikommisjonens hangar på Lillestrøm.

Informasjon om undersøkelsen finner du her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50