To nye undersøkelser i veiavdelingen 19.01.2015

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har gjennomført forundersøkelser i to ulykker/uhell med transport av store betongelementer og to ulykker med krokcontainere. Foreløpige funn tyder på at det er likhetstrekk med funn i tidligere undersøkelser, og SHT vil vurdere om det er grunnlag for å fremme nye sikkerhetstilrådinger.

I en ulykke med transport av betongelementer på Fv 770 ved Nærøy omkom føreren, mens tilfeldigheter førte til at ingen  personer ble skadet i et annet uhell på E18 ved Tvedestrand. SHT har åpnet  ny undersøkelse: Ny undersøkelse av veitrafikkulykke og -uhell på Fv 770 i Nærøy i Nord-Trøndelag og E18 i Tvedestrand i Aust-Agder

På E16 i Aurland omkom føreren i en ulykke med krokcontainertransport i desember 2014. I november 2014 falt en krokcontainer av et vogntog på Rv 22 i Skedsmo. Her var marginene på riktig side og det ble kun lettere skade på personer. SHT har åpnet ny undersøkelse : Ny undersøkelse av veitrafikkulykker på Rv 22 i Skedsmo i Akershus og E16 i Aurland i Sogn og Fjordane 

Disse og flere tilsvarende ulykker og uhell viser betydningen av at førere, transportbedrifter og myndigheter prioriterer sikkerheten ved denne typen transporter og holder oppmerksomheten rettet mot riktig bruk og valg av feste og sikringsmateriell for slike transporter. 

Tidligere utgitte rapporter fra liknende ulykker:

Temarapport om sikkerhetskritiske forhold ved krokcontainertransport 

Rapport om velt med vogntog på rv 44 ved Tengs i Eigersund og på riksvei 44 ved Sirevåg i Hå 15. september 2005 

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50