Status på undersøkelse av luftfartsulykke utenfor Bergen havn 10. mai 2017 12.05.2017

SHT har publisert oppdatert informasjon om undersøkelsen av ulykken.

Oppdatert informasjon finnes her. 

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50