Status for undersøkelsen av kollisjonen mellom fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS 27. februar 2019 27.02.2019

Statens havarikommisjon for transport (SHT) og Statens havarikommisjon for Forsvaret (SHF) har fortsatt arbeidet med å kartlegge hendelsesforløpet i detalj. Dette arbeidet er konsentrert om kommunikasjon internt og samarbeid mellom brobesetningen på KNM Helge Ingstad, brobesetningen på tankskipet Sola TS og Fedje VTS. Det er også gjennomført analyser av forskjellig teknisk informasjon. Det gjenstår fremdeles noe arbeid, spesielt relatert til tidsrommet fra kollisjonsøyeblikket til fregatten var evakuert. Det er gjenopprettet data fra fregattens kontrollsystem, som bidrar med verdifull informasjon om denne fasen. Videre forventes det at befaring og kartlegging av fartøyet etter berging, vil gi ytterligere svar.

Havarikommisjonen følger hevingen av KNM Helge Ingstad og er i tett dialog med Forsvarsmateriell (FMA) og Sjøforsvaret for å sikre at våre interesser blir ivaretatt underveis i denne prosessen. Så snart fartøyet er hevet og sikret, vil kartleggingen av skadeomfanget og fartøyets tilstand starte. Havarikommisjonen har også tilgang til en digital skrogmodell av fregatten og vil i det videre arbeidet benytte denne til å studere fartøyets skadestabilitet og overlevelsesevne.

Det har vært sikret flere elektroniske lagringsmedier fra KNM Helge Ingstad, og det arbeides med å hente ut og analysere data fra disse. Det vil bli gjort forsøk på å berge ytterligere datakilder underveis i hevingsprosessen, men det er usikkert om det vil være mulig å gjenopprette informasjonen fra disse etter så lang tid i sjøen.

Omfanget av Havarikommisjonens undersøkelser er avgrenset til tidsrommet frem til fregatten var evakuert.

En foreløpig rapport ble utgitt 29. november 2018. Den spanske skipsdesigneren Navantia mottok et varsel om sikkerhetskritiske forhold relatert til fregattens vanntette inndeling. I forbindelse med dette er det opprettet en dialog med Navantia og Spanias Havarikommisjon, CIAIM. Spania er gitt status som særlig berørt stat, og Spanias Havarikommisjon er innlemmet som deltager i undersøkelsen. Navantia har informert Havarikommisjonen om at designkonseptet som ble omhandlet i varselet, kun gjelder for de norske fregattene.

Havarikommisjonen rettet også et sikkerhetskritisk varsel til FMA om samme sak. FMA har informert Havarikommisjonen om at nødvendige tiltak er iverksatt for å ivareta sikkerheten.

Mer informasjon om undersøkelsen finnes her.

Tilbake til toppen