Statsbudsjettet 2017 - satsing på SHT 06.10.2016

I Regjeringens forslag til statsbudsjett er bevilgningene til Statens havarikommisjon for transport foreslått økt. Forslaget gjør det mulig for Havarikommisjonen å øke sin undersøkelseskapasitet på veiområdet som ledd i å styrke det samlede trafikksikkerhetsarbeidet på vei, samt styrke undersøkelseskapasiteten på sjøfartsområdet. Havarikommisjonen kan dermed undersøke flere sjøfartsulykker som ikke har undersøkelsesplikt, men hvor det kan være læringspotensial.

Direktør William J. Bertheussen er fornøyd med Regjeringens satsing på styrking av Havarikommisjonens bidrag til trafikk- og sjøsikkerhetsarbeidet.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50