Statens havarikommisjon for transport har undersøkt brannen i Oslofjordtunnelen den 5. mai 2017 07.11.2018

Selv om ingen ble alvorlig skadet i hendelsen har undersøkelsen vist at det fortsatt er forbedringspunkter på sikkerhetsoppfølgingen av tunnelen:

• Det mangler et helhetlig system for håndtering og oppfølging av feil og avvik på sikkerhetsutstyr og utrustning.
• Det er påvist feil og mangler på tunnelens utstyr som ikke tidligere var avdekket gjennom periodisk tilsyn.
• Det har ikke vært praksis for Statens vegvesen å følge interne retningslinjer for sikkerhetsgodkjenning av tunneler i drift.
• Beredskapsplanen for Oslofjordtunnelen er ikke ajourholdt.
• Det planlegges eller gjennomføres ikke jevnlige øvelser i henhold til gjeldende forskrift.

Brannen i vogntoget oppsto etter at motoren havarerte, og uten noe tydelig forvarsel. En råde (veivstang) inne i motoren løsnet og ble skutt ut gjennom motorblokken. Grundige undersøkelser av motoren har avdekket at en lagerskål hadde kommet ut av stilling og tettet for oljetilførselen til opplagringen av den ødelagte råden. Deler av drivstoffsystemet ble skadet og det oppsto brann i olje og diesel som spredte seg til hele vogntoget.

Årsaken til brannen i både dette vogntoget og det som brant i 2011 var vanskelig å avdekke før brannen var et faktum. Undersøkelsen har vist at sikkerheten i Oslofjordtunnelen påvirkes av at det velges riktig tilpasset og godt vedlikeholdt materiell til transportoppdrag gjennom denne. Trafikkmengden er økende, og begge hendelsene viser at det i noen tilfeller er en utfordring å forhindre kjøretøybranner.

Situasjonen krever også at tunnelens utrustning er best mulig tilrettelagt for selvredning til enhver tid, og undersøkelsen viser at det er behov for å prioritere sikkerhetsfremmende tiltak høyt.

Les mer om saken, se animasjonen og last ned rapporten her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50