Statens havarikommisjon for transport 20 år 17.09.2009

I 2009 feirer Statens havarikommisjon for transport sitt 20årsjubileum. Dette gjøres med et seminar og en festmiddag 10. september for inviterte gjester på Thon hotell Arena i Lillestrøm.

 

Jubileet markerer historien for en fast, uavhengig undersøkelseskommisjon for transportulykker. Det startet med luftfart i 1989, og har i løpet av 20 år blitt udvidet til også å omfatte jernbane, veitrafikk og sjøfart.

 

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50