Sikkerhetsundersøkelse av sjøulykke med konteinerskipet Godafoss, Hvaler 17. februar 2011 08.03.2011

I forbindelse med grunnstøtingen av konteinerskipet Godafoss gjennomfører Statens havarikommisjon for transport (SHT) en sikkerhetsundersøkelse i samarbeid med flaggstaten og den islandske havarikommisjonen (IMAIB). SHT vil lede undersøkelsesarbeidet.

Torsdag den 17. februar 2011, like før kl. 20, grunnstøtte konteinerskipet Godafoss på Kvernskjærgrunnen i Løperen, Hvaler. Grunnstøtingen medførte oljeforurensning. Fartøyet grunnstøtte i Ytre Hvaler nasjonalpark.

Havarikommisjonen påbegynte arbeidet med å innhente informasjon om sjøulykken samme kveld. I løpet av de neste dagene ble det gjennomført samtaler med skipets besetning, losen og trafikklederen, samt innhentet informasjon om skipets bevegelser.

Havarikommisjonens pågående sikkerhetsundersøkelse vil se på forhold som påvirket oppgaver og bemanning på broen, samt lostjenesten og den generelle sjøsikkerheten i området.

Arbeidet de neste ukene vil fokusere på ytterligere informasjonsinnhenting fra rederiet og Kystverket. Dette vil danne grunnlaget for etablering av hendelsesforløpet, hvorfor det skjedde og identifisering av eventuelle forhold som kan bidra til å forhindre tilsvarende ulykker i fremtiden.

IMG_2194

Foto: SHT

Statens havarikommisjon for transport er en offentlig undersøkelseskommisjon. Formålet med havarikommisjonens undersøkelser er å utrede forhold som antas å ha betydning for forebyggelsen av transportulykker. Havarikommisjonen skal ikke ta stilling til sivilrettslig eller strafferettslig skyld og ansvar.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50