Sikkerhetsundersøkelse av brann på Hallingskeid stasjon 16. juni 2011 24.06.2011

SHT har åpnet sikkerhetsundersøkelse av hendelsen ved Hallingskeid stasjon på Bergensbanen 16.06.2011

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50