SHT undersøker ny brann i Oslofjordtunnelen 5. mai 2017 08.05.2017

Hendelsen har mange likhetstrekk med brannen 23. juni 2011.

Mer informasjon om undersøkelsen finner du her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50