SHT iverksetter undersøkelse av ulykke med buss og trikk 14.11.2014

Statens havarikommisjon for transport (SHT) har besluttet å iverksette undersøkelse av ulykken i krysset Cort Adlers gate/Munkedamsveien i Oslo. Ulykken skjedde på ettermiddagen tirsdag 11. november 2014.

Da ulykken involverte både buss og trikk gjennomføres undersøkelsen i fellesskap av vei- og jernbaneavdelingen. Sikkerhetsutfordringene vil bli vurdert for den enkelte transportsektor og også for de som et felles trafikkmiljø kan gi.

Undersøkelsen på jernbanesiden finnes her: 
http://www.aibn.no/Jernbane/Undersokelser/14-682

Undersøkelsen på veitrafikksiden finnes her: 
http://www.aibn.no/Veitrafikk/Undersokelser/14-682

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50