SHT har avgitt foreløpig rapport om undersøkelse av personulykke om bord på Fiskenes 24. mars 2012 21.03.2013

I forbindelse med setting av garn ble en fisker dratt med over bord av iletauet og druknet. Ulykken skjedde ved Vikna, vest av Rørvik 24. mars 2012.

Rapporten finner du her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50