SHT har avgitt foreløpig rapport om undersøkelse av arbeidsulykke om bord på Svealand 3. april 2012 04.04.2013

Fartøyet lå til kai ved Fiskå Mølle ved Tau i Rogaland.

Rapporten finner du her.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50