SHT har avgitt foreløpig rapport om møteulykke ved Try i Søgne, 10. september 2010 09.09.2011

Møteulykke mellom personbil og lastebil på E39 ved Try i Søgne.

Fredag 10. september 2010 ca. kl. 19 kom en personbil som var på vei fra Kristiansand til Mandal over i motgående kjørefelt og kolliderte med en lastebil. Sammenstøtet var så kraftig at både føreren og de tre passasjerene i personbilen omkom.

SHT har valgt å undersøke denne ulykken på bakgrunn av alvorlighetsgraden, samt at potensialet for å redusere alvorlige ulykker med unge førere og passasjerer er stort.

Den pågående sikkerhetsundersøkelsen vil fokusere på kombinasjonen unge bilførere i ombygde biler. Det er en fellesnevner for mange ulykker i helger og fritid, hvor passasjerer også er en utsatt gruppe.

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50