SHT har avgitt foreløpig rapport om luftfartsulykke ved Sandnessjøen lufthavn Stokka 15.09.2010 15.09.2011

SHT har avgitt foreløpig rapport om luftfartsulykke ved Sandnessjøen lufthavn Stokka 15.09.2010

Foreløpig rapport

Telefon: Sentralbord tlf: 63 89 63 00

Telefontid: 0900-1100 og 1200-1500

Vakttelefon ved varsling av ulykker
og hendelser (24 timer):
Luftfart
63 89 63 20
Jernbane
63 89 63 30
Veitrafikk
63 89 63 40
Sjøfart
63 89 63 50